Sökning: "Buk undersökningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Buk undersökningar.

 1. 1. För och nackdelar med CT lågdos protokoll : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Ingabire Ange Marie; Narmashiri Mina; [2017]
  Nyckelord :Datortomografi låg dos; Buk undersökningar; bildkvalitet; CT strålning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal röntgenundersökningar som utförs med Computer Tomografi (CT) ökar ständigt i sjukvården, vilket har lett till en ökad mängd farlig strålning som patienter och vårdpersonal utsätts för och därmed följer en rad risker. Därför är det eftersträvansvärt att minimera denna stråldos men även bibehålla bildkvalité och diagnostisk säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av hälso- och sjukvårdens bemötande vid diagnosen endometrios

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Brandt; Cecilia Edlund; [2014]
  Nyckelord :Endometrios; Upplevelse; Bemötande; Diagnos; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BakgrundEndometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom med en prevalens på upp till 15 procent. Den uppstår när vävnad som liknar livmoderslemhinnan fäster utanför livmodern och orsakar inflammation. Det främsta symtomet är smärta i bäcken och buk. Symtomen kan vara diffusa. LÄS MER

 3. 3. Den bästa träningen är den som blir av : En jämförelse mellan hemträning och ledarledd gruppträning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Sandberg; [2014]
  Nyckelord :hemträning; gruppträning; ledarledd träning; jämförelse; seniorer; äldre; träning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att jämföra eventuella skillnader i deltagarfrekvens, muskelstyrke- och konditionsutveckling mellan en grupp som utför ett hemträningsprogram gentemot en grupp med ledarledd träning. Båda grupperna utförde dessutom två separata förtest och ett eftertest av styrka och kondition. LÄS MER

 4. 4. Strålskydd för patientens strålkänsliga organ vid CT-undersökningar. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Eriksson; Anila Hadri; [2011-05-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datortomografen (CT) togs i bruk under 1970-talet och är en metod som ger god diagnostiskinformation och används i allt större utsträckning. Under en CT-undersökning avgesjoniserande strålning kontinuerligt vid bildtagning. Joniserande strålning kan ge oönskadehälsoeffekter hos patienten. LÄS MER