Sökning: "Bukläge"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Bukläge.

 1. 1. Effekterna av bukläge hos intensivvårdspatienter som utvecklat ARDS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Dahlin; Jonathan Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Bukläge; ARDS; Intensivvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas patienter som är allvarligt sjuka och sjuksköterskorna som arbetar på IVA är specialistutbildade för att kunna vårda och behandla i komplexa vårdsituationer. En allvarlig sjukdomsbild som behandlas på IVA är Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS. LÄS MER

 2. 2. En dålig magkänsla?

  Magister-uppsats,

  Författare :Filip Elfwering; Rickard Hasselblad; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; Bukläge; Komplikationer; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kritiskt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar har överhängande eller manifest svikt i ett eller flera organ vilket hotar patientens liv. Respiratorisk insufficiens är den vanligaste organsvikten. Dessa patienters egenförmåga till lägesändring är hindrad pga. LÄS MER

 3. 3. Buklägesvård av den kritiskt sjuka patienten - en deskriptiv journalgranskningsstudie av indikation, duration och komplikationer

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Axelsson; Julia Thorén; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bukläge; Intensivvård; Journalgranskning; ARDS; Vårdskada; Komplikation; Patientsäkerhet; Trycksår; Enteral nutrition; Prone position; Intensive care; Complication; Patient safety; Pressure ulcers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Buklägesvård är en behandling för att öka syresättningsgraden för patienter och har evidens för minskad mortalitet vid svår ARDS. Befintliga riktlinjer rekommenderar att åtgärden skall utföras 16 av 24 av dygnets timmar. LÄS MER

 4. 4. Att vårda med minskad kontroll : Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i bukläge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sofia Bergström; David Löfdal; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Trycksår efter buklägeskirurgi : Prevalens, lokalisation, kategorisering och riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Butén Grundevik; Johanna Wilbrand; [2015]
  Nyckelord :Nursing; Pressure ulcer; surgery; risk factors; prone position; Omvårdnad; trycksår; kirurgi; riskfaktorer; bukläge;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är idag en vanligt förekommande vårdskada. Få studier har gjorts gällande trycksår i samband med buklägeskirurgi.Syfte: Syftet varatt undersöka trycksårsprevalensen bland patienter som genomgått kirurgi i bukläge och identifiera möjliga riskfaktorer för trycksår. LÄS MER