Sökning: "Bukowski"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Bukowski.

 1. 1. Introduction of a Paint Reuse Program in Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Brattsell Bukowski; [2019]
  Nyckelord :Paint remanufacturing; paint consolidation; paint reuse program; paint reuse; paint recycling; paint directive; VOC;

  Sammanfattning : This thesis aims to answer the question on how to introduce a paint reuse program in Stockholm, Sweden. In both the US and in the UK, paint reuse programs have been successfully introduced and are today working to create a more circular thinking about paint, how to minimize paint waste and to reuse or remanufacture paint. LÄS MER

 2. 2. Harry Potter och hans vänner : – ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Johansson; Lina Wallberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; karaktärer; Harry Potter; vänskap; Ronald Weasley; Hermione Granger; könsroller;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre karaktärer i J.K Rowlings bok Harry Potter och fången från Azkaban (2017) ur ett genusperspektiv och vänskapsperspektiv. Syftet med analysen är att se hur karaktärerna beskrivs utifrån könsroller och vad vänskapsrelationen har för betydelse för de tre karaktärerna och hur det kan kopplas till genus. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av koldioxidlagring för Plantagons vertikala växthus : med avseende på aminbaserade Sorbenter och växters koldioxidförbrukning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Emma Brattsell Bukowski; [2016]
  Nyckelord :Slutet vertikalt växthus; fotosyntetisk inverkan; koldioxid; adsorption; PEI polyetylamin ;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om hur vida det är möjligt att på ett effektivt sätt lagra koldioxid med hjälp av aminbaserade mesoporösa sorbenter i ett slutet system. Det slutna systemet är en byggnad konstruerad av Plantagon och vilken innefattar både en kontorsdel och en växthusdel. LÄS MER

 4. 4. ”It was easy to write about whores, but to write about a good woman was much more difficult” : En queer läsning av Charles Bukowskis Women och Love is a Dog from hell

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Linda Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Bukowski; gender; performativity; poetry; prose; queer; sex; sexuality; Bukowski; genus; performativitet; poesi; prosa; queer; sex; sexualitet;

  Sammanfattning : A Queer Reading of Charles Bukowskiʼs Women and Love is a dog from hellThis thesis aims to examine how the representation of gender is portrayed in relation to sex and power in Charles Bukowski’s novel Women and poetry collection Love is a dog from hell.The theoretical frame of the analysis is based on Judith Butlerʼs queer theory regarding the heterosexual matrix and gender performativity. LÄS MER

 5. 5. Henry och kvinnorna : Mötet mellan man och kvinna i Charles Bukowskis Postverket och Kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Westrin; [2013]
  Nyckelord :Bukowski; Post Office; Women; gender; sex; sexuality; Bukowski; Postverket; Kvinnor; genus; kön; sex; sexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sexuella relationer och mötet mellan man och kvinna i Charles Bukowskis författarskap med fokus på den självbiografiske protagonisten Henry Chinaski i romanerna Postverket och Kvinnor. I analysen undersöker uppsatsen tre aspekter av mötet mellan man och kvinna: Det initierande mötet, det fysiska mötet och vad vi kallar kärlek. LÄS MER