Sökning: "Bulanık mantık"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bulanık mantık.

  1. 1. Application of Fuzzy Logic in Identity-Based Cryptography

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Uraz Odyurt; [2014]
    Nyckelord :Cryptography; Fuzzy logic; Identity-Based Encryption IBE ; Fuzzy Identity-Based Encryption FIBE ; Selective-ID model; Encryption scheme; Kriptografi; Bulanık mantık; Kimlik Tabanlı Şifreleme; Bulanık Kimlik Tabanlı Şifreleme; Seçici-ID modeli; Şifreleme şeması;

    Sammanfattning : This work explains the fundamental definitions required to define and create Fuzzy Identity-Based Encryption schemes as an error-tolerant version of Identity-Based Encryption schemes, along with three different examples of such creations. These examples are Sahai-Waters' FIBE, Baek et al.'s EFIBE-I and EFIBE-II. LÄS MER