Sökning: "Bullying"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade ordet Bullying.

 1. 1. “Man pratar väl inte så mycket om känslor?” Upplevelsen av låg affektmedvetenhet hos personer med erfarenhet av mobbning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Carlsson; [2024]
  Nyckelord :erfarenheter av mobbning; interoceptiv inferens; alexitymi; affektmedvetenhet; skam; experiences of being bullied; alexithymia; affect consciousness; interoceptive inference; shame; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska upplevelser av låg affektmedvetenhet hos unga vuxna med erfarenhet av mobbning. Det övergripande syftet var att öka förståelsen för vad denna grupp kan behöva hjälp med i psykoterapi. Åtta studenter (18-22 år) med låg affektmedvetenhet intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Leaving so soon? : A study on the bullying of nurses

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Desirée Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Bullying; Nurses; Swedish health care; Social perception theory;

  Sammanfattning : Introduction. This study is about examining bullying of nurses in the Swedish health care system. Bullying is a negative behaviour that has been going on for a longer period of time (Arbetsmiljöverket, 2023a). The negative behaviour in healthcare can have consequences for not just the nurses, but also for the society as a whole. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ intervjustudie om gymnasielärares hantering av mobbningssituationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anwer Nori; Kolette Chammas; [2024]
  Nyckelord :Bullying; microsystem; teachers’ role; students; bullying interventions.;

  Sammanfattning : Mobbning är ett kränkningsproblem som sprider sig över skolor i hela världen, inklusive Sverige. Lärarens roll är väldigt essentiellt vid granskning av mobbningen. LÄS MER

 4. 4. Får jag vara med?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Andersson; Berta Burgos; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; Inneslutning; Uteslutning; Fritidshemmet; Sociala relationer; Barndomssociologi; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : The Friends report spreads knowledge about bullying and harassment in the Swedish school. According to Friends, 25% of the students in grade F-3 are worried that they will be alone in the schoolyard when they are on a recess. 28% of the students in grades 3–6 answer that they feel lonely at school. LÄS MER

 5. 5. Principals’ and teachers’ experience and strategies in handling student violence in secondary schools: Examples from Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hubert Nkongchu Njicha; [2023-08-07]
  Nyckelord :student violence; violent behaviour; secondary schools; principals; teachers;

  Sammanfattning : This study examines principals’ and teachers’ experiences in dealing with school violence in Sweden. Threats and violence in Swedish schools increased fivefold between 2013 and 2017, according to Sveriges Television. Statistics from the Work Environment Agency also revealed that school violence and threats have increased. LÄS MER