Sökning: "Bullying"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet Bullying.

 1. 1. Den sociala situationen för ungdomar med autismspektrumtillstånd i ordinarie gymnasieklasser

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Serneke; [2019]
  Nyckelord :adolescents; autism spectrum disorder; inclusion; relational pedagogy; social situation; success factors; upper secondary school;

  Sammanfattning : There are few studies reporting the voices of adolescents with autism, especially concerning their situation in school. Most studies are about children with autism and from the perspectives of their parents or teachers. LÄS MER

 2. 2. What is cool and who is in? : Finnish marketing communication practitioners on brandand clothing-related bullying among children, social responsibility and prevention activities

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Essi Oksanen; [2019]
  Nyckelord :branding; clothing; children; socialisation; bullying; social responsibility; marketing communications;

  Sammanfattning : Background: In consumer culture, marketing communications is recognised as a communication system that shapes and provides resources for our understandings of the world. Arguably, those accounts channel and reproduce only dominant ideologies, which contributes to that understanding being narrow, by stigmatising those idiosyncrasies that exist beyond generally accepted norms of consumption. LÄS MER

 3. 3. Nätrelaterad brottslighet kopplat till unga vuxna på sociala medier. Erfarenheter, upplevelser och åsikter om nätkränkningar och nätmobbning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Bohm; Amel Bukaric; [2019]
  Nyckelord :näthat; nätkränkningar; nätmobbning; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : Näthat på sociala medier är ett socialt fenomen som blivit aktuellt med den globala digitaliseringen. Forskning generellt beskriver näthat som ett samlingsbegrepp av olika beteenden såsom kränkningar eller mobbning som sker online. LÄS MER

 4. 4. Skolgång i samhällets vård : En intervjustudie om unga vuxnas erfarenheter av sin skolgång under placeringstiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Dua Al-idani; Daniella Habib; [2019]
  Nyckelord :adulthood; foster family; out-of-home care; schooling; familjehem; samhällsplacering; skolgång; vuxenlv;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att förstå hur unga vuxna som tidigare varit samhällsplacerade retrospektivt beskriver sin skolgång. Fem unga vuxna i åldrarna 21-26 år intervjuades i en kvalitativ studie. Teorin KASAM hjälpte oss att identifiera de resurser och faktorer som bidrog till graden av informanternas känsla av sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Känslor av otillräcklighet : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stressfaktorer i arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Hellqvist; Angelica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :new graduate nurses; new nurses; stress; stressors; stress factors; experience; transition chock; nyutexaminerade sjuksköterskor; stressfaktorer; stress; arbetsrelaterad stress; upplevelse; övergångschock;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor väljer att lämna yrket på grund av rådande arbetsvillkor. I den kliniska verkligheten är det högt arbetstempo samtidigt som krav och ansvar över patienten måste uppfyllas. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en hög stressbelastning vilket ger konsekvenser på hälsan och ökar benägenhet att vilja lämna professionen. LÄS MER