Sökning: "Burbuqe Shala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Burbuqe Shala.

  1. 1. Att synliggöras eller hindras? : En intervjuundersökning om kvinnorepresentationen på högre chefsnivåer.

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Burbuqe Shala; [2006]
    Nyckelord :Leadership; organization; gender; social network; dictatorial language; family situation.; Ledarskap; organisation; kön; nätverkskontakter; maktspråk; familjesituation.;

    Sammanfattning : The purpose with this inquiry was to investigate why women do not advance to higher positions of leadership in a bank. I have interviewed five female employees in the company. The theoretical starting points I have used in this study are such as organization theory and leadership. LÄS MER