Sökning: "Bureaucratic system"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Bureaucratic system.

 1. 1. Bureaucrationality Behind the Scenes Field Study of Bureaucrats’ Balance Between Objectivity and Compassion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alicja Ostrowska; [2018]
  Nyckelord :bureaucracy; dramaturgical analysis; objectivity; compassion; communicative action; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Considering the depersonalization that the bureaucratic role entails, it is interesting to analyze the bureaucratic role-play that occurs between public and private sphere from a dramaturgical perspective. In order to investigate the personal shift of bureaucrats’ attitude, I conducted participant observations and interviews at an office of a Swedish Agency. LÄS MER

 2. 2. En gammal profession i ett nytt samhälle : En studie om kommunala lärares upplevelser och erfarenheter av densvenska friskolereformen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrei Lazar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the experience that secondary school teachers in Swedenhave of the charter school reform (friskolereformen). The reform meant that charter schools couldcompete on equal terms with municipal schools, the idea being that competition would cut costs andimprove the overall quality of all schools. LÄS MER

 3. 3. Projektstyrning i offentlig verksamhet : En studie ur projektledarens perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Persson Jens; [2018]
  Nyckelord :project portfolio management; public sector; project management; multiproject environment; projektstyrning; offentlig sektor; projektledning; multiprojektmiljö;

  Sammanfattning : A multi project environment entails challenges to project members as well as for the unit who governs the projects. The purpose of this paper is to create a greater knowledge about how project portfolio management can function in practice in different contexts. LÄS MER

 4. 4. Facilitating Innovation in Technology Startups in Ghana : A Multiple Case Study of the Technology Entrepreneurship Ecosystem in Ghana

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nickie B. Johnson; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurship ecosystem; Technology startups; Innovation; Ghana;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose of this paper is to investigate which circumstances technology entrepreneurs believe facilitate innovation, in the context of developing countries, and in Ghana in particular. Additionally, to explore the institutional and environmental factors that enable or prevent innovative activity from taking place in the technology startup ecosystem. LÄS MER

 5. 5. Med individen i fokus – gräsrotsbyråkratens verklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Lejdström; Zouzou Rosqvist; [2018]
  Nyckelord :bureauracy; civil servant; critique of Lipsky; social worker; street-level bureaucrat; swedish welfare system;

  Sammanfattning : Denna studie är avsedd att ge en inblick i hur det upplevs att arbeta som barnsekreterare och barnutredare i den svenska socialtjänsten under 2010-talet. Dessa funktioner kräver en konstant balansgång mellan att vara representant för staten inför medborgaren, men även att vara medborgares talesman inför staten. LÄS MER