Sökning: "Burial ground"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Burial ground.

 1. 1. Out of Sight, Out of Mind. The ‘Social Death’ of Institutionalized Women and Children and the ‘Social Amnesia’ of Irish Society in the Twentieth Century, Depicted in Forensic Evidence from the Children's Mass Grave at a former Mother and Baby Home in Tuam, Co. Galway.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Ahl Falkensjö; [2021-02-26]
  Nyckelord :Dark heritage; social amnesia; social death; forensic archaeology; juvenile human remains; bioarchaeology; Irish state; Catholic Church; child abuse; human rights violation; Irish society; Irish media;

  Sammanfattning : The twentieth century was a time of social and political changes. Victims of trauma, genocide, massacres and abuse in a largely Post-Colonial era would increasingly gain recognition and places of suffering, death and pain would become places of remembrance. LÄS MER

 2. 2. Artefacts in funerary scenes on Athenian white-ground lekythoi. Artefakter i begravningsscener på athenska vit-grundiga lekyter. : A comparison between iconography and text. En jämförelse mellan ikonografi och text

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Carl William Eliasson; [2020]
  Nyckelord :White-ground lekythos; lekythoi; Athenian burial culture; funerary; white-ground technique.;

  Sammanfattning : This study analyses visible artefacts depicted on Athenian white-ground funerary lekythoi from between 475 to 425 BCE, to investigate what the iconographic information of the artefacts can tell us about the funerary activity and how the information relates to the written sources from antiquity. The purpose of this study is to gain a more in-depth view of the Athenian funerary activities, of which we currently have limited knowledge of. LÄS MER

 3. 3. Dansa vid min grav : gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isa Byström; [2020]
  Nyckelord :begravningsplats; askgravlund; idétävling; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Kyrkogårdar har en tradition av att utvecklas efter samhällets rådande behov. Idag är ett sådant behov flexibelt användande på stadens grönytor, då dessa blir allt färre när städerna förtätas. I december 2019 utlystes tävlingen Ge form åt askgravlunden Linnéan i Borås. LÄS MER

 4. 4. Gravarna från Nygårds : en rumslig analys av ett järnåldersgravfält i Västerhejde socken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Saga Kynman; [2019]
  Nyckelord :Gotland; Iron Age; Burial ground; Spatial analysis; Osteology.;

  Sammanfattning : Throughout Scandinavia the funeral practices of the Iron Age were, in general, inhumation or cremation. The Iron Age society held many overarching beliefs but with a great ritual flexibility where practices could vary between communities. This study examines the Iron Age burial ground at Nygårds in the parish of Västerhejde, Gotland. LÄS MER

 5. 5. Age of the Cremated : On the estimation of age of burnt human remains

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Emil Åkesson; [2019]
  Nyckelord :age estimation; cremated remains; diploë; suture closure;

  Sammanfattning : The estimation of age is an important aspect in osteoarchaeological analysis. In order to understand people and their fates in past societies, researchers must turn to palaeodemography. LÄS MER