Sökning: "Burning Beauty"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Burning Beauty.

  1. 1. Burning Beauty & Konstkritiken : David LaChapelle på Fotografiska museet 2012-2013

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Ida Heberlein; [2014]
    Nyckelord :Burning Beauty; David LaChapelle; Forografiska museet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att analysera hur svensk dagspress framställer Fotografiska museets utställning Burning Beauty med fotografier av David LaChapelle genom hur konstkritikerna framställer konsten och konstnären som person. Undersökningsmaterialet består av artiklar, konst- och kulturtidskrifter, nättidskrifter och radioreportage i Sverige under eller inför utställningen. LÄS MER