Sökning: "Burning Man"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Burning Man.

 1. 1. Den svenska officersutbildningen : Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mathias Holmdahl; Daniel Landin; [2019]
  Nyckelord :Perception; Adaptation; Change; Relevance; Uppfattning; Anpassning; Förändring; Relevans;

  Sammanfattning : Att självkritiskt ställa frågan: ”Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?” är vitalt om man avser förbättra det man gör. Svensk officersutbildning har bedrivits på Militärhögskolan Karlberg sedan 1792 och dess historia har satt sina spår i dagens officersutbildningssystem. LÄS MER

 2. 2. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Norman; [2019]
  Nyckelord :elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. LÄS MER

 3. 3. Svenska stadsplaner och stadsplaneideal genom tiden och dess koppling till politiken och juridiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Himo; [2018]
  Nyckelord :Urban Planning; City Planning; Town Planning; Urban History; Urban Politics; Urban Design; Stadsplaner; Stadsplanering; Stadsplanedesign; Stadsplanehistoria; Byggnadsstadgor; Stadsplanelag;

  Sammanfattning : De svenska städerna har genom tiderna planerats på olika sätt och olika visioner och mål har styrt städernas utformning. Under 1600-talet stod städernas handel i fokus och städerna planerades på ett schematiskt sätt med tullar i flera väderstreck. Städer som var viktiga för landets försvar utformades med befästningar i utkanterna. LÄS MER

 4. 4. Disneys feministiska ikon – eller? : En feministisk analys av filmen Mulan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicolina Palmcrantz; Marlene Gröning; [2018]
  Nyckelord :feminism; Disney; gender; power; narrative; Mulan; masquerade; gaze; Bechdel-Wallace; movie; feminism; Disney; genus; makt; narrativ; Mulan; maskerad; blick; Bechdel-Wallace; film;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk. LÄS MER

 5. 5. Understanding the dynamics of a tunnel oven : Use of infrared sensors to measure the temperature of the conveyor belt in a tunnel oven used in bread production.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :José Afonso Sanches; [2018]
  Nyckelord :Oven; conveyor belt; heat transfer; thermodynamics; IR; temperature; Ugn; transportband; värmeöverföring; termodynamik; IR; temperatur;

  Sammanfattning : During the continuous production of bread sometimes there are problems that lead to interruptions in the production and consequently to quality problems. One such problem is the bread burning in the contact area between the bread and the conveyor belt. LÄS MER