Sökning: "Burnout professional"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Burnout professional.

 1. 1. Nyexaminerade psykologer i glesbygd : Arbetsmiljö och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Iza Johannesson; Lovisa Johansson; [2019]
  Nyckelord :rural areas; newly graduated psychologists; psychosocial work environment; mental health; burnout; glesbygd; nyexaminerade psykologer; psykosocial arbetsmiljö; psykisk hälsa; utmattning;

  Sammanfattning : I kontrast mot internationell forskning har psykologarbete i glesbygd hittills varit underbeforskat i svensk kontext. Vidare kan övergången mellan utbildning och yrkesliv vara utmanande för psykologer. LÄS MER

 2. 2. ”Socialtjänsten blir yttersta skyddsnätet, vi kan aldrig säga nej” : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar förebyggande mot stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Rosvall; Fredrika Bos; [2019]
  Nyckelord :Stress-related mental illness; burnout; preventive work; unit managers; Stressrelaterad psykisk ohälsa; utmattning; förebyggande arbete; enhetschef;

  Sammanfattning : Socialsekreterare är en yrkesgrupp inom vilken det förekommer ett stort antal sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det framkommer att arbetsmiljön samt ledarskapet har en stor påverkan på de anställdas psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. HUR UPPLEVER SJUKSKÖTERSKOR INOM ONKOLOGISK VÅRD UTBRÄNDHET?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Negin Ebrahimi Madiseh; Veronika Oliinyk-Petersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Onkologisjuksköterskor vårdar, stöttar och har tät kontakt med sina patienter och patientens familj dagligen. Därför är de en av de yrkesgrupper som är utsatta för stress och utbrändhet. LÄS MER

 4. 4. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 5. 5. Transformational Leadership and Burnout within the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elena Schwörer; [2018]
  Nyckelord :Keywords: transformational leadership; burnout; areas of worklife; construction industry; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the relationship between perception of transformational leadership and burnout experience and determined the mediation effect of organizational factors on this specific relationship within a Swedish construction company. Further, differences between blue- and white-collar workers in the perception of transformational leadership and burnout experiences were examined. LÄS MER