Sökning: "Bus story test"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Bus story test.

 1. 1. Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lova Dahl Barre; Hanna Forslund; [2021-02-12]
  Nyckelord :Återberättande; barn; flerspråkighet; språkstörning; Bussagan; NAP; Narrative retelling; children; multilingualism; Developmental language disorder; Bus story test; NAP;

  Sammanfattning : The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). LÄS MER

 2. 2. Ett förslag på hur föräldraskattningsinstrumentet SCDI-III kan valideras : en pilotstudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Emma Lundö; Sara Norrman; [2021]
  Nyckelord :SCDI-III; guardians; preschool teacher; report; pilot study; test.; SCDI-III; vårdnadshavare; förskolepedagoger; skattning; pilotstudie; test.;

  Sammanfattning : I denna studie ett förslag till validering av föräldraskattningsformuläret SCDI-III baserad på en genomförd pilotstudie. Studiens syfte är att undersöka hur väl föräldrars och förskolepedagogers skattning av deltagande barns språkförmåga med skattningsinstrumentet SCDI-III överensstämmer med resultaten av ett test som studieförfattarna utformade. LÄS MER

 3. 3. Narrativ förmåga och verbalt arbetsminne hos en grupp 6-9 åriga internationellt adopterade barn med läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Johansson; Loisa Sandström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Internationellt adopterad; läpp-käk-gomspalt; narrativ förmåga; verbalt arbetsminne; adoptionsålder; Internationally adopted; cleft lip and palate; narrative ability; verbal working memory; age at adoption;

  Sammanfattning : The present study examined the narrative ability and the verbalworking memory in 56 internationally adopted children aged 6-9 years. Thestudy consisted of two participant groups, one where the participants hadunilateral cleft lip and palate and one group without cleft lip and palate. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av samband mellan Theory of Mind, pragmatik och syntax hos barn i åldern 6 - 9 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefine Lund; Malin Thyr; [2016-09-20]
  Nyckelord :Theory of Mind; False Belief; Syntax; Pragmatik; Barn; Theory of Mind; False Belief; Syntax; Pragmatics; Children;

  Sammanfattning : Theory of Mind is commonly tested through False Beliefunderstanding, which examines whether one can distinguish between onesown and other people's understanding. The ability develops in parallel withlinguistic abilities and the aim was to investigate the relationship betweensyntax, pragmatics and False Belief. LÄS MER

 5. 5. Att berätta med ord och bilder: Relationen mellan återberättande och och bildsekvensering hos barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ulrika Carlsson; Linda Södergård; [2015-07-10]
  Nyckelord :Återberättande; bildsekvensering; barn; Bussagan; Story retelling; picture arrangement; children; narrative; Bus story test.;

  Sammanfattning : Storytelling is a complex action that requires many linguistic and other cognitive abilities, like memory and attention. Resent research has shown a correlation between oral story retelling and picture arrangement among children with neurodevelopmental disorders. LÄS MER