Sökning: "Buschkes selektiva påminnelseprocedur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Buschkes selektiva påminnelseprocedur.

  1. 1. Episodisk minnesprestation vid utmattningssyndrom undersökt med Buschkes selektiva påminnelseprocedur

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sofie Andersson; Anna Bergdal; [2019]
    Nyckelord :utmattningssyndrom; episodiskt minne; Buschkes selektiva påminnelseprocedur;

    Sammanfattning : Förekomsten av stressrelaterad ohälsa har ökat de senaste åren. Långvarig stress utan möjligheter till behandling och rehabilitering kan få allvarliga konsekvenser med kognitiva symtom som försämrad minnesfunktion som följd. LÄS MER