Sökning: "Bush administration"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Bush administration.

 1. 1. Kriget i Afghanistan- Varför förändrades den amerikanska opinionen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Schmitz; [2018]
  Nyckelord :USA; Afghanistan; folklig opinion; krig; terrorism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on public opinion. Specifically it examines public opinion in the US regarding the war in Afghanistan. In the last months of the Bush administration was the US still at war in Afghanistan and Iraq. The newly elected president Obama inherited the wars and by 2009 had the US waged war in the region for approximately eight years. LÄS MER

 2. 2. Förtvivlan, Sorg, Hämnd : En analys av spelfilmerna World Trade Center och Zero Dark Thirty, en inblick i det sociala minnets rekonstruktion av traumat den 11 september 2001

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine popular cultures impact on the social and collective memory in the post 9/11 era, more specific visual medias reconstruction of the traumatic event of September 11, 2001. The movies that will be in the center of this paper is World Trade Center (2006) produced by Oliver Stone and Zero Dark Thirty (2012) by Kathryn Bigelow. LÄS MER

 3. 3. Transatlantic convergence, divergence and drift : A discourse analysis of the Iranian nuclear weapons program and its effects on transatlantic relations

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Elin Schiffer; [2017]
  Nyckelord :Transatlantic relations; EU foreign policy; U.S foreign policy; convergence; divergence; drift; Iran; JCPOA;

  Sammanfattning : This study offers a glimpse into how the transatlantic relationship between the European Union (the EU) and the United States of America (the U.S.) has developed during the last three presidential administrations, including the Trump administration. LÄS MER

 4. 4. Orientalism i Bushadministrationens framställning av Irak : En diskursanalys av George W. Bush och Dick Cheneys uttalanden i samband med den USA-ledda invasionen 2003

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Greta Brandimarti; [2016]
  Nyckelord :USA; Bushadministrationen; Irakinvasionen; Irak; diskursanalys; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to examine whether Edward W. Saids’ theory on orientalism exists in the Bush administration’ s description of Iraq in connection with the US-led invasion of Iraq 2003, and if so how it manifest. LÄS MER

 5. 5. Kriget mot terrorismen - Paradigmskifte av rättfärdiga metoder i modern krigföring?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Stjärneblad; [2013]
  Nyckelord :Kriget mot terrorismen; Indefinite detentions; Enhanced interrogation techniques; Internationell rätt; Krigsfångar; Habeus Corpus; Tortyr;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analytiskt granska och undersöka de legala aspekter som uppstått i samband med kriget mot terrorismen. Bush-administrationens juridiska argumentation kring praktikerna indefinite detentions och enhanced interrogation techniques står i fokus. LÄS MER