Sökning: "Business Contingency"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Business Contingency.

 1. 1. Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :change; strategy; management control; control system; strategy change; contingency theory; strategic changes; strategy change; automotive industry; aftermarket; spare-parts; serial production; new car manufacturing; förändring; strategi; styrning; styrsystem; strategiförändring; kontrollsystem; contingency teori; strategiska förändringar; strategibyte; bilindustri; eftermarknad; serieproduktion;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Intern Kontroll : En kvantitativ studie om hur medelstora företag utformar sin interna kontroll och vad som ligger till grund för utformningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Lordh; Erik Krantz; [2019]
  Nyckelord :Internal Control; COSO; Contingency theory; Medium-sized companies; Intern kontroll; COSO; Contingency teorin; Medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nya utmaningar i samhällets näringsliv har ökat kontrollbehovet och därmed bidragit till den interna kontrollens aktualitet samt att COSO:s ramverk fått en allt större betydelse. Medelstora företag har kopplats ihop med svaga förutsättningar i arbetet mot en väl utformad och använd intern kontroll. LÄS MER

 3. 3. Styrning inom svenska ekonomi-och handelshögskolor : Marknadsstyrning, byråkratisk styrning eller klanstyrning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fanny Hammarström; Olivia Melkersson; [2019]
  Nyckelord :Market mechanisms; Clan mechanisms; Bureaucratic mechanisms; Profession; Contingency theory; Higher education; Economic and business schools; Marknadsstyrning; Byråkratisk styrning; Klanstyrning; Profession; Contingency teorin; Högre lärosäten; Ekonomi- och handelshögskolor;

  Sammanfattning : Titel: Styrning inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. -Marknadsstyrning, byråkratisk styrning eller klanstyrning? Bakgrund: I den forskning som finns kring styrning inom högre lärosäten förespråkas klan- och kulturstyrning som den styrform som bör användas eftersom högre lärosäten karaktäriseras av hög kunskap och samarbete. LÄS MER

 4. 4. Management Accounting development in small companies - A study of four Swedish businesses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victor Lindman; Isabella Sexton; [2018-07-05]
  Nyckelord :Management Accounting; Small and Medium-sized Enterprises; Social Constructionism theory; Contingency theory; Emic and Etic perspective;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Strategic leadership effectiveness in ERP implementation projects : A Qualitative Study using Multi-Grounded Theory Approach

  Master-uppsats,

  Författare :Roberto Parrotto; Joel Kim; [2018]
  Nyckelord :ERP implementation project; leadership styles; situational leadership; contingency factors; task structures; leadership effectiveness; overall project outcome; grounded theory; multi-grounded theory.;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning (ERP) is a software solution which offers the opportunity to strengthen the company's effectiveness, integrating the business processes across functional areas. In order to obtain the expected benefit, a successful implementation of the ERP project is crucial. LÄS MER