Sökning: "Business Impact Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden Business Impact Assessment.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifieringssystem BREEAM, LEED och Miljöbyggnad : en studie om byggbranschens verktyg för att kvantifiera miljöprestanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Asma Jabar Thamir; [2021]
  Nyckelord :Miljöcertifieringssystem; BREEAM; LEED; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Boverkets statistik visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent avmiljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Byggbranschen har en stor utmaning att minska sinmiljöbelastning och miljöcertifiering går ut på att den ställer högre miljökrav än vad Boverketsföreskriver. LÄS MER

 3. 3. Getting hard to resist: Prospect of mandatory human rights due diligence in Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ihor Konopka; [2021]
  Nyckelord :Business and human rights; corporate respect for human rights; due diligence; human rights due diligence; mandatory human rights due diligence; corporate civil liability; Ukraine; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) introduced human rights due diligence (HRDD) as a societal expectation to businesses to implement a new kind of due diligence risk management process to ‘know and show’ they respect human rights. Ten years later, mandatory human rights due diligence (mHRDD) legislation imposing a legal duty to carry out HRDD has become mainstream across Europe. LÄS MER

 4. 4. CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ REVISORERS OBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Daniel Jäderklint; [2021]
  Nyckelord :Revisor; revisorers oberoende; vänskapshot; tidsaspekt; fortsatt drift; legitimitet; revision i krissituationer; Auditor; auditor independence; familiarity threat; time aspect; going concern; legitimacy; auditing during crises;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 2019 upptäcktes coronaviruset vilket föranledde den pandemi vi befinner oss i än idag. Tidigare studier visar på att en kris likt coronapandemin kan innebära förändringar hos revisorers oberoende. LÄS MER

 5. 5. Impact of Industry 4.0 on the Supply Chain of Zagros Petrochemical Company

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mynudden Zikria Bahar; Ghazal Rostami; [2021]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Industry 4.0; Information and Communication Technology; Business Intelligence; Multi-Channel Network; Zagros Petrochemical Company;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is a concept that emphasizes system and process automation, digitalization, and data interchange in the workplace. Its purpose is to create a smart factory that will cut lead times and increase system productivity by responding to client demand or unforeseen circumstances. LÄS MER