Sökning: "Business Intelligence"

Visar resultat 21 - 25 av 497 uppsatser innehållade orden Business Intelligence.

 1. 21. Balansgången mellan skydd av personlig integritet och skydd för företagshemligheter : Med särskilt fokus på forskning om AI-teknik inom sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aysun Yücel; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; dataskydd; Data Protection; personlig integritet; känsliga personuppgifter; sjukvård; healthcare; dataskyddsförordningen; GDPR; företagshemligheter; Trade Secrets; Artificial Intelligence; artificiell intelligens; AI; anonymisering; pseudonymisering; enskildas rättigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklad teknik kan bidra till att lösa flertalet samhällsproblem. Till exempel är intresset av avancerad AI-teknik inom sjukvård alltmer efterfrågat. AI-teknik har stor potential att stödja sjukvårdspersonal och individer, förkorta köer och förbättra vården. LÄS MER

 2. 22. Datakvalité : En nödvändighet inom Business Intelligence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Halvarsson Eklund; Julia Sjövall; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI-system; Datakvalité; ETL-processen; Nyckeldimension;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) syftar till att förädla data för att förbättra det organisatoriska beslutsfattandet. Bristande datakvalité orsakar många misslyckade BI-projekt och studier belyser att säkerställande av data av hög kvalité är grundläggande för att lyckas inom BI. LÄS MER

 3. 23. Why you should care: Ethical AI principles in a business setting : A study investigating the relevancy of the Ethical framework for AI in the context of the IT and telecom industry in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Beatrice Hugosson; Donna Dinh; Gabriella Esmerson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; ethical principles; AI ethics; ethical framework for AI;

  Sammanfattning : Background: The development of artificial intelligence (AI) is ever increasing, especially in the telecom and IT industry due to its great potential competitive advantage. However, AI is implemented at a fast phase in society with insufficient consideration for the ethical implications. LÄS MER

 4. 24. Has Swedish companies’ ability to protect their innovations decreased due to a shift towards more software and business method-based innovations?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Olivia Berglund Darell; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to investigate if the possibilities for Swedish companies to protect their innovations have decreased due to a shift towards more software and business method-based innovations. The investigation was based on interviews with respondents working as IPR consultants, with technical development or as patent attorneys at different Swedish companies together with collected data from different Swedish and European databases. LÄS MER

 5. 25. Artificial Intelligence Adoption – Is it more than just hype?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Moberg; Edvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :AI; Adoption; TOE-framework; Business and Economics;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence is a term which recently has gained increased traction both within academia and business context. The availability and accessibility of AI is increasing, the forecasted AI-market growth is exponential and the expectations of the technology is simultaneously at its peak. LÄS MER