Sökning: "Business Intelligence"

Visar resultat 21 - 25 av 568 uppsatser innehållade orden Business Intelligence.

 1. 21. Human-centric Service Co-Innovation in Hospitality: A practice-based view

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Philipp Rösch; [2020]
  Nyckelord :User-based Services Innovation; human-centric innovation; co-innovation practices; hospitality industry; research and development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Innovation is an important determinant for economic survival and growth in the hospitality industry. As a highly human-centric industry, service providers and customers as users join forces to co-innovate. LÄS MER

 2. 22. Social media and business: balancing risks and opportunities : A literature review

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Alicia Zorraquino; [2020]
  Nyckelord :Social Media; Risk; Control; Opportunity; Information Security; Corporate Security;

  Sammanfattning : Purpose This thesis analyses what are the current information security risks and opportunities of social media in a business context based on publications from 2015 to 2020. Design/methodology/approach This papers follows a qualitative method, particularly a Systematic Literature Review guided by Okoli and and Schabram (2010), the concept-centric approach described by Webster and Watson (2002) and thematic analysis described by Braun and Clarke (2006). LÄS MER

 3. 23. Framgångsfaktorer som påverkar skapandet av en användarvänlig försäljningsdashboard : En fallstudie på Two

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Wehlin; [2020]
  Nyckelord :Dashboard; Business Intelligence; Dashboard Design; KPI; Big Data; Sales Dashboards; Data Visualization; Interactive Visualization; User-friendly Dashboard; Samarbete mellan konsult och kund; Användarmedverkan; och Deltagande design;

  Sammanfattning : Företag har i dagens samhälle stora mängder data som ökar ständigt och som därmed behöverhanteras. Företag ska kunna omvandla rådata till värdefull information som möjliggör bättrebeslutfattande. LÄS MER

 4. 24. Self-Service Business Intelligence (SSBI)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexandra Lindh; Sofia Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Business Intelligence; self-service BI; kompetens; power user; casual user; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid användandet av Business Intelligence (BI) kan organisationer förbättra beslutsfattandet genom att ta tillvara på, förstå och utnyttja den data som organisationen besitter. Self-Service Business Intelligence har vuxit fram som en ny inriktning inom BI och syftar till att tillgängliggöra BI-verktyg till fler användare inom en organisation. LÄS MER

 5. 25. Capturing Value When Implementing APM 4.0 : Within the Swedish Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ARAN ANWAR; ARAVINTHAN KANANATHAN; [2020]
  Nyckelord :Swedish Manufacturer; Automotive Industry; OEM; automotive; Industry 4.0; Artificial Intelligence; Asset Performance Management; Implementation; APM 4.0; Fordons Industrin; Industri 4.0; Implementering; Artificiell Intelligens; APM 4.0; Förvaltning av Tillgångar; OEM;

  Sammanfattning : The automotive industry is in a period of significant change with different emerging technologies trying to impact the industry. It is in a time where the fourth industrial revolution, Industry 4.0, opens up opportunities for OEMs to improve their products and services with the help of transitioning towards Asset Performance Management (APM 4. LÄS MER