Sökning: "Business Model Canvas"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Business Model Canvas.

 1. 1. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

 2. 2. Att designa ett slutet kretslopp : En kvalitativ studie kring hur design kan underlätta implementeringen av en cirkulär affärsmodell i detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Grönlund; Li Loheim Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulär affärsmodell; design; ekodesign; designtänkande; circular business model canvas;

  Sammanfattning : Dagens ekonomiska system bygger på en linjär modell där varor produceras, används och sedan slängs. Den linjära modellen tillsammans med en ökad befolkningsmängd som överkonsumerar planetens begränsade resurser, har bidragit till att mängden avfall och miljöproblem ständigt ökar. LÄS MER

 3. 3. Preparing for the Next Big Wave of Disruption: A Case Study in Auto Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anagha Anand; [2019]
  Nyckelord :Automobile Industry; Technological innovations; Business model; Business model changes;

  Sammanfattning : Problem The year 1886 is regarded the birth year of the modern automobile. Since then, there have been many innovations that have seen the surface and some that have had an influential effect in changing the paradigm itself. LÄS MER

 4. 4. Internet of Things and its Business Models

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jill Egel; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; industrial Internet of Things; IIoT; Business Models;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) is the next phase in the evolution of the internet, where everyday objects are connected to the internet, and obtain the capacity to communicate with other devices and sense their environment. Especially the IIoT is one of the most talked about industrial business concepts since the recent years, companies try to focus on business models and operational efficiency. LÄS MER

 5. 5. Increasing the use of recycled textiles through business models and policies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Nikki Kelderman; [2019]
  Nyckelord :Post-consumer textile recycling; circular clothing system; circular business models; business model innovation; policy instruments; extended producer responsibility; recycled textiles.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current textile industry is among the most polluting industries and actions should be taken to decrease these negative impacts. One issue that should be addressed is the increasing amount of textile waste. Post-consumer textiles are often incinerated or downcycled due to many factors. LÄS MER