Sökning: "Business and Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 12062 uppsatser innehållade orden Business and Economics.

 1. 1. Investigating the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Eriksson; [2022-02-14]
  Nyckelord :COVID-19; attitudes towards vaccination; vaccination willingness; economic preferences; risk preferences; risk aversion; ambiguity preferences; ambiguity aversion; other regarding preferences; altruism; freeriding; conditional cooperation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19. These relationships are important to explore in order to design correct and effective vaccination policies that can increase vaccination willingness and decrease vaccination hesitancy. LÄS MER

 2. 2. Svensk industri på en europeisk elmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Stenquist Leffler; [2022]
  Nyckelord :Electricity market; European Union; Energy-intensive industry; Market integration; Convergence; Business and Economics;

  Sammanfattning : The European electricity market is changing together with new EU strategies to address climate change, become climate neutral until 2050 and meet the needs for secure and efficient energy trade. The European market is not yet integrated, and prices tend to differ between regions. LÄS MER

 3. 3. Methods and challenges with NSD for small experiential service firms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Benon; David Eliasson; [2022]
  Nyckelord :New Service Development; NSD; Small firms; Experiential Services; Challenges; Methods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose of the study: To further generate an understanding of previous research on NSD challenges in small firms and NSD methods used by firms when developing new experiential services. Theory: Research on challenges faced by small firms with performing NSD and methods experiential service firms use to perform NSD. LÄS MER

 4. 4. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Affärsänglar och Entreprenörer ur ett Förtroendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Brüning; Maximilian Ceplitis; Oscar Österberg; [2022]
  Nyckelord :Entreprenörer; Affärsänglar; Förtroende; Investeringsbeslut; Startups; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilken effekt har förtroende för entreprenören på affärsänglars investeringsbeslut? Syfte: Att bidra till forskningsområdet affärsänglar och hjälpa entreprenörer genom att skildra förtroendets del i investeringsbeslutet. Metod: Studien har förhållit sig till en cross-sectional design och genom deduktion och komparativ analys har vi lyckats relatera våra resultat till befintliga teorier i litteraturen. LÄS MER