Sökning: "Business and Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 1691 uppsatser innehållade orden Business and Economics.

 1. 1. Eliciting time preferences of entrepreneurs as individuals and within the firm environment: survey evidence from an Italian sample.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Davide Panozzo; [2019-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Temperature and Exports– Evidence from the United States

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jimmy Karlsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Vilka nya markanadsmodeller kanfå producerande företag att gå motcirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 4. 4. Vilka nya marknadsmodeller kan få producerande företag att gå mot cirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 5. 5. Understanding influential factors in the choice of the selection process : A neglected aspect of the research literature on business incubators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Nilsson; Karin Sundbeck; [2019]
  Nyckelord :Business Incubators; Selection process; National Incubator Program; Organizational factors; External factors; Government-funded.; Företagsinkubatorer; Selektionsprocess; Nationella inkubatorprogrammet; Organisatoriska faktorer; Externa faktorer; Offentligt finansierade;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to enhance the understanding of what factors influence the choice of the selection process in government-funded business incubators. The study was conducted as an abductive multiple case-study of selection processes in Swedish government-funded business incubators. LÄS MER