Sökning: "Business and Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 11671 uppsatser innehållade orden Business and Economics.

 1. 1. Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sara Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Pillow Fight Over Sustainability – Case Finlayson x IKEA

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Barbora Kozánková; Venla Loimovuori; Alexandra Voinow; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Resan till det sanna jaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Montgomery; Jessica Lehmussaari; Sandra Skilberg; Sofie Wernborg; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Portföljoptimering med hjälp av Conditional Value-at-Risk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Lindfors; Pär Börjeson; [2021]
  Nyckelord :Conditional Value-at-Risk; Mean-Variance; portföljoptimering; nyttofunktioner och riskpreferenser.; Business and Economics;

  Sammanfattning : När investerare framställer optimala portföljer med olika tillgångar är det väsentligt att de riskmått som väljs är tillförlitliga och effektiva. Till dessa riskmått tillhör Conditional-Value-at-Risk och Varians. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER