Sökning: "Business and Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 13376 uppsatser innehållade orden Business and Economics.

 1. 1. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 2. 2. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER

 3. 3. Electronic Health Records System’s Routinization: Exploring healthcare workers’ experiences in a Chinese Public Hospital

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Yuhu Feng; Yiping Xu; [2024]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Information Systems; Adaptive Structuration Theory; Healthcare; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the routinization of Electronic Health Records (EHR) systems in a Chinese hospital setting, focusing on Yangzhou University Hospital. Utilizing Adaptive Structuration Theory (AST), the research explores the complex interplay between technolo-gy, human agency, and organizational structures in the context of EHR implementation. LÄS MER

 4. 4. Drunk Elephant: The New Toys’R’Us?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diep My Dinh; Talía Yepes; Ida-Nora Hammar; [2024]
  Nyckelord :gen alpha; corporate brand; branding; beauty care branding; moral philosophy; gen alpha marketing; Philosophy and Religion; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Drunk Elephant, a skincare brand known for its clean ingredients and cheerful branding, has experienced a surge in popularity driven by Gen Alpha's unexpected adoption on social media. While this newfound audience has boosted sales, concerns are mounting regarding the impact of early exposure to beauty standards and consumption habits on young children. LÄS MER

 5. 5. Generation Z - Lojalitetens fiende?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Hamilton Henze; Linn Andreasson; Sofia Lind; [2024]
  Nyckelord :Varumärkeslojalitet; Lojalitetsprogram; Generation Z; Engagemang; Trender.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Generation Z - Lojalitetens fiende?”. En kvalitativ studie om Generation Zs relation till varumärkeslojalitet. Seminariedatum: 2024-01-11 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. LÄS MER