Sökning: "Business and economics"

Visar resultat 1 - 5 av 11131 uppsatser innehållade orden Business and economics.

 1. 1. Eliciting time preferences of entrepreneurs as individuals and within the firm environment: survey evidence from an Italian sample.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Davide Panozzo; [2019-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Temperature and Exports– Evidence from the United States

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jimmy Karlsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Vilka nya markanadsmodeller kanfå producerande företag att gå motcirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 4. 4. Convenient Consumption in a Platform Economy: A Qualitative Study on Service Convenience and Community Platforms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Kibe; Leo Sondén Karestrand; [2019]
  Nyckelord :Community Platforms; Convenience; Customer Journey; Customer Experience; Retail; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: This study aims to explore how community platforms for services can be integrated and used in the customer journey in order to enhance consumers’ perception of convenience. Methodology: Due to the study’s explorative nature, the study utilised a qualitative method conducted in the context of the Swedish furniture retailer IKEA. LÄS MER

 5. 5. Kontinuitet och hyrläkare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Sundgren; [2019]
  Nyckelord :kontinuitet; primärvård; hyrläkare; stafettläkare; regioner; landsting; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under senare tid har bristande patient-läkarkontinuitet uppmärksammats allt mer i debatter, nyhetsartiklar och myndighetsrapporter. Samtidigt redovisar landstingen och regionerna allt större utgifter för hyrpersonal i vården. LÄS MER