Sökning: "Business continuity"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Business continuity.

 1. 1. Simulating Wildlife Experiences: A History of Natural History in the BBC

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Michael Støen; [2021-02-25]
  Nyckelord :BBC; Walking with Dinosaurs; Wildlife documentaries; Natural history films; Circulation of knowledge; The linear model; Mechanical objectivity;

  Sammanfattning : This study places the BBC series Walking with Dinosaurs (1999) in the context of the history of wildlife filmmaking in the BBC, which began in the 1950’s. Despite Walking with Dinosaurs’s use of digital animation, as opposed to mechanical objectivity, a comparison of the intentions and epistemic notions of the creators of the program to those of their predecessors reveals a historical continuity in epistemic values, as well as in ideas regarding what positions natural history programs should hold in the circulation of knowledge between the scientific community, television, journalists, and the public. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Business Continuity Management - A case study of disaster recovery during the Covid-19 pandemic

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fredrik Tegström; Filip Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Business continuity; Disaster recovery; BCM; Covid-19; Continuity planning; Case study; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background The Company produces and sells specialised products and technical solutions worldwide through more than ten different technology-based and decentralised Business Units. While the "Business continuity management"-programme has been implemented throughout the Company for many years, many of the Business Units' "disaster recovery"-capabilities had not been tested until the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 3. 3. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 4. 4. Impact of Digi-physical Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Erik Wästfelt; Ellen Peber; [2020]
  Nyckelord :Digi-physical healthcare; Swedish primary care; Digital healthcare platform; Performance evaluation; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the early days of digitalisation of Swedish healthcare, eDoctors, such as Kry, operated in parallel with traditional primary care. With the rising popularity and benefits of digital services, traditional healthcare is looking into digitalisation options. LÄS MER

 5. 5. Under Pressure - Tensions in the acquiring firms' corporate brand identity

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Maria Ostermann; Emma Impeciati; [2020]
  Nyckelord :Corporate Brand Identity; Merger and Acquisition; Integration; B2B Branding; Tensions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose is to explore post-acquisition tensions in a B2B firm's corporate brand identity to better understand why tensions emerge, what effect those tensions have, and lastly, how these tensions may be dealt with, if at all. Methodology: A qualitative multiple case study based on four companies with a constructionist and inductive approach has been executed in this thesis. LÄS MER