Sökning: "Business development"

Visar resultat 1 - 5 av 6274 uppsatser innehållade orden Business development.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 3. 3. Methods and challenges with NSD for small experiential service firms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Benon; David Eliasson; [2022]
  Nyckelord :New Service Development; NSD; Small firms; Experiential Services; Challenges; Methods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose of the study: To further generate an understanding of previous research on NSD challenges in small firms and NSD methods used by firms when developing new experiential services. Theory: Research on challenges faced by small firms with performing NSD and methods experiential service firms use to perform NSD. LÄS MER

 4. 4. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Thea Lempiäinen; Carolina Witell; [2022]
  Nyckelord :hållbarhet; styrverktyg; SME; resursbaserad teori; begränsade resurser;

  Sammanfattning : Att arbeta hållbart inom SME ses oftast som ett problem på grund av begränsade resurser. SME är i behov av en tydligare vägledning kring hur de kan arbeta med sina resurser på ett effektivt sätt. Tidigare forskning har fokuserat på antingen styrverktyg eller utvecklingen av hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. "What's your particular way of doing standardized emission reporting?" A Swedish study on measurement and reporting practices of scope 3 emissions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ingrid Hedin; Tim Ortner; [2022]
  Nyckelord :scope 3 emissions; sustainability reporting; value chain emissions measurement; organizational culture;

  Sammanfattning : Following the saying "what gets measured, gets managed" the constructed notion of GHG emissions measurements has, in the environmental sustainability context, increasingly been shaping business decisions and academic debate. However, the current state of measurement and reporting of scope 3 emissions, which generally account for the majority of firms' emissions, is inconsistent and incomplete. LÄS MER