Sökning: "Business emissions"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade orden Business emissions.

 1. 1. ANALYS AV IMPORTERADEPREFAB-ELEMENT : Analys om hur kontroll av importerad PREFAB-element sker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mustafa Al Lafta; Rekar Ali; [2021]
  Nyckelord :Import; Concrete elements; domestic; International purchasing; certification.;

  Sammanfattning : At present, the construction industry is growing in the worldwide, which means that business andagreements between companies can occur with any complications. International purchases have shownan increase by construction companies to reduce financial expenses in a construction project. LÄS MER

 2. 2. The complexity of circular business models and the effect of firm size in the clothing industry - A variable development and quantitative study for the clothing industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Lindström; Carl Berggren; [2020-07-01]
  Nyckelord :Circular business models; circular economy; sustainable business models; closing the loop strategies;

  Sammanfattning : With the newly added focus on the social and environmental costs associated with the fast fashionand clothing industry, many researchers have attempted to solve the problem and come up withvalid theories for change. A way to minimize externalities is with the implementation of circular businessmodels, which have become increasingly relevant to prolong the life cycle of products, reducethe use of natural resources and minimize harmful emissions and can, therefore, be a possible solutionto the problem. LÄS MER

 3. 3. A calculation framework and applicable tools to estimate freight rate and carbon emissions for road transport - A study at Volvo Group Trucks Operations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daqi Liu; [2020-06-17]
  Nyckelord :cost breakdown theory; cost elements; road freight rate; transport carbon emissions; transport service purchasing; Excel VBA; estimation framework;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Att syngliggöra flygdata för att nå klimatmål : En användarstudie av visualiseringsverktyget FlightViz

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Billy Jansheden; Albin Matson Gyllang; [2020]
  Nyckelord :Business flying; Visualization; Emissions; Utsläpp; Visualisering; Flyg;

  Sammanfattning : Människor flyger allt mer vilket har en negativ påverkan på vår planet. Universitetet KTH:s utsläpp består till stor del av flygresor. Forskningsprojektet FLIGHT på KTH fokuserar på att reducera flygintensiva organisationers utsläpp. LÄS MER

 5. 5. Från dåtid till nutid : En studie om förändringar kring hållbarhetsredovisning mellan åren 1998–2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thom Werner; William Johansson; Johan Finn Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reports; Signalling theory; Stakeholder theory; Business emissions; Equality; Corruption; Donation; Business Research; GRI; CSR; CSR history; Voluntary disclosure and Legitimacy theory.;

  Sammanfattning : Titel From then till now - A study of changes in sustainability reports from 1998-2019. Level Bachelor thesis in Business Administration Authors William Johansson, Johan Finn Rydberg, Thom Werner Tutor Esbjörn Segelod Date 2020-06-09 Keywords Sustainability, Sustainability reports, Signalling theory, Stakeholder theory, Business emissions, Equality, Corruption, Donation, Business Research, GRI, CSR, CSR history, Voluntary disclosure and Legitimacy theory. LÄS MER