Sökning: "Business model canvas"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Business model canvas.

 1. 1. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anton Castenberg; [2020]
  Nyckelord :urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Sammanfattning : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. LÄS MER

 2. 2. Remanufacturing business model experimentation in fashion and textiles : Learnings from a pilot project.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Hoehn; Laetitia Muriel Herzog; [2019]
  Nyckelord :Business Model Experimentation; Business Model Innovation; Circularity; Remanufacturing; Value Theory;

  Sammanfattning : Adapting a circular system through business model experimentation can generate profit and sustainable growth for fashion firms. Business model experimentation explores novel opportunities to be at the forefront of transforming existing markets. LÄS MER

 3. 3. Analys av värdeerbjudandet i en flersidig affärsmodell : En studie hos startupföretaget Epic Eats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Klas Aksel Wännström; Anthony Montgomery; [2019]
  Nyckelord :Multisided Platform; Flersidig affärsmodell;

  Sammanfattning : This study investigates the multisided platform business model this implies that there is a requirement for several stakeholders to be active dependently on each other to obtain value from such a business model. The study uses qualitative interviews to investigate some of a company’s stakeholders and these interviews are coded and analyzed using Osterwalder’s Value Proposition Canvas. LÄS MER

 4. 4. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Moa Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :business model; canvas; outdoors; lease; prouct service systems; rent; servitiation; use-oriented;

  Sammanfattning : Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. LÄS MER

 5. 5. Nätnyttoersättningens utformning : En fallstudie på elnätsbolaget E.ON Energidistribution

  Master-uppsats,

  Författare :Moa Laredius; Petra Wennberg; [2019]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Canvas; Stakeholder Theory; Triple Bottom Line; Legitimacy Theory; Affärsmodell; Business Model Canvas; Intressentmodellen; Triple Bottom Line; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : In today’s society it is more common for industries to automate their businesses and more people are in need of electricity. Therefore, a stable and reliable supply of electricity is needed. When more people need electricity, it affects the liability of the powerlines which leads to more losses. LÄS MER