Sökning: "Business plan"

Visar resultat 11 - 15 av 775 uppsatser innehållade orden Business plan.

 1. 11. Konceptuell design av elektriskt flygplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Teo Rizvanovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren 2019 skulle studenterna som tog sin kandidatexamen inom flyg på KTH ta fram ett eldrivet flygplan för att undersöka hur sannolik en elektrisk framtid inom flygindustrin är. Flygplanet som tagits fram i denna rapport är ett eldrivet flygplan i klassen mindre privata flygplan. Målgruppen för planet är politiker och entreprenörer. LÄS MER

 2. 12. En marknadsjämförelse mellan peer-to-peer-boenden och hotell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Roelof Noback; Oscar Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This article is made for the purpose of identifying the competition between Peer-to-peer accommodation (P2P) and hotels. We look at what the different segments think about the both choices, and we look at what P2P and hotels themselves believe to be the difference. LÄS MER

 3. 13. Svenska statliga företag och mänskliga rättigheter : En undersökning av regeringens ägarstyrning

  Master-uppsats,

  Författare :Bengt Palmgren; [2019]
  Nyckelord :UN Guiding Principles for Business and Human Rights; Swedish state-owned enterprises; Corporate governance; National Action Plan; FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Svenska statliga företag; Bolagsstyrning; Ägarpolicy; Nationell handlingsplan;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the governance by the Swedish government of the state-owned enterprises in relation to UN Guiding Principles for Business and Human Rights. In the study the Swedish state’s ownership policy is analyzed together with the Swedish national action plan for business and human rights in relation to article 4 in the UN Guiding Principles. LÄS MER

 4. 14. Dams in Swedish law - : An identification of the problems that can occur with the implementation of the modern environmental regulations

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Titti Broman; Sofia Strandell Dalius; [2019]
  Nyckelord :Dams; water activity; modern environmental conditions; Dammar; vattenverksamhet; moderna miljövillkor;

  Sammanfattning : The importance of reducing people's environmental impact has become increasingly apparent since the beginning of the 21st century. According to the European Parliament, new legislation has been required to stop the deterioration of Europe's waters and to achieve "good status" for Europe's rivers, lakes and groundwater. LÄS MER

 5. 15. Private Company Adaptation to Climate Change

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christina Bengtsen; Ásdís Ólafsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Private company; Private sector; Adaptation; Climate Change; national adaptation plan; Denmark; Singapore; Annual Report; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Despite climate risks posing a serious threat to business and business continuity, empirical research has shown little active involvement of the private sector in climate change adaptation (CCA). National plans of governments, as well as global agreements and reports, highlight the need for collaborative climate action on a global scale, placing special emphasis on private sector involvement as critical to the adaptation progress. LÄS MER