Sökning: "Business plan"

Visar resultat 16 - 20 av 790 uppsatser innehållade orden Business plan.

 1. 16. Organisering av turism på destinationerna Dalarö och Utö : En studie om turismaktörerna på Dalarö och Utö samt jämförelse med Gamla Stan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sanna Hasanagic; Pronpimol Khumkhong; [2019]
  Nyckelord :Destination development; organization; marketing; tourism organisation; Destinationsutveckling; organisering; marknadsföring; turismaktör;

  Sammanfattning : Purpose: The study is based on analyzing how different organizations organize and market tourism in the Haninge archipelago. The study compares the organizations on Utö and Dalarö with a tourism organization in Gamla Stan, to see if there are any similarities and differences in the strategic planning process. LÄS MER

 2. 17. Sustainability and Logistics Organizations in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Zeeshan Malik; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Sustainable Logistics; Sustainability and Sweden; Logistics and Sweden;

  Sammanfattning : Sweden is an eco-modernist society where environmental, social and economic growth support each other. It is an industrialized country where the trade via road has tremendously increased. LÄS MER

 3. 18. Somliga gator är somriga gator - En jämförande studie av Sveriges sommargågator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Vera Esaiasson; [2019]
  Nyckelord :Sommargågator; temporär urbanism; tillfällig urbanism; sommarga-tor; flexibel urbanism; tillfällig anvädning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A summer street is created by temporarily closing the car traffic on a street during the summer months. The pedestrians get access to the entire street and the liberated space can be used for activities, greenery, benches, bike parking, art and by restaurants. During recent years major cities have made the concept known to the general public. LÄS MER

 4. 19. Konceptuell design av elektriskt flygplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Teo Rizvanovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren 2019 skulle studenterna som tog sin kandidatexamen inom flyg på KTH ta fram ett eldrivet flygplan för att undersöka hur sannolik en elektrisk framtid inom flygindustrin är. Flygplanet som tagits fram i denna rapport är ett eldrivet flygplan i klassen mindre privata flygplan. Målgruppen för planet är politiker och entreprenörer. LÄS MER

 5. 20. En marknadsjämförelse mellan peer-to-peer-boenden och hotell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Roelof Noback; Oscar Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This article is made for the purpose of identifying the competition between Peer-to-peer accommodation (P2P) and hotels. We look at what the different segments think about the both choices, and we look at what P2P and hotels themselves believe to be the difference. LÄS MER