Sökning: "Business process management BPM"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Business process management BPM.

 1. 1. Utveckling av incidenthantering genom simulation : En fallstudie om hur simulationsbaserad processanalys kan nyttjas för utveckling av processen för incidenthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Grape; [2022]
  Nyckelord :Business process management BPM ; simulation; incidenthantering; nyckeltal; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet har historiskt legat i den digitala utvecklingens kölvatten. Delvis på grund av ett lägre intresse för effektivisering och lönsamhet, men också på grund av dess komplexitet i form av storlek, politiska förutsättningar och regulatoriska ramar. LÄS MER

 2. 2. Linear dynamic logic on finite traces in business process management : a compositional approach

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathias Hedqvist; [2022]
  Nyckelord :linear dynamic logic on finite traces; ldlf; linear temporal logic on finite traces; ltlf; business process management; bpm;

  Sammanfattning : One way of modeling workflows in business process management (BPM) is by using a declarative approach, that is, instead of imperatively specifying what needs to be done, and in what order, one can specify constraints on what is allowed. The result is a more flexible model as everything that does not violate the specified constraints is allowed. LÄS MER

 3. 3. The relations between CRM, BPM, and IT : A study done on Swedish SMEs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Velija Povlakic; [2021]
  Nyckelord :CIM; ITK; SEM;

  Sammanfattning : Background SMEs are the backbone of the economies across the world, and the different markets they function in have been globalized in recent years. This has resulted even greater demands on SMEs different capabilities to give them the competitive edge they need to stay in front of competition. LÄS MER

 4. 4. BPM: Cultural Alignment of Organizational Units : A Case Study of a German Shipyard

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ralph Janis Jonathan Marcus; [2021]
  Nyckelord :Business Process Management; Culture; Subculture; Values; Alignment; Case Study; Shipyard;

  Sammanfattning : Purpose – This research aims to explore subcultures within a target organization that have been formed in different organizational units and investigate their interactions with a central business process. This will be done by analyzing how the subcultures of a German shipyard align with values that are supportive of a business process management (BPM) approach and how they might support or hinder those values. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid RPA-införanden : En studie om automatisering av administrativaarbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ahmad Ezmorrod; Niklas Tilldal; [2020]
  Nyckelord :RPA challenges; digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; change management; RPA implementation.; RPA-utmaningar; Digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; Förändringsledning; RPA-implementation;

  Sammanfattning : Det är allt vanligare att organisationer och dess processer genomgår en digital transformation föratt uppnå konkurrensfördelar. Organisationer letar ofta efter effektivare sätt att utföra processer.För att effektivisera processer kan digitala verktyg som Robotic Process Automation (RPA)användas. LÄS MER