Sökning: "Business-to-Business"

Visar resultat 1 - 5 av 386 uppsatser innehållade ordet Business-to-Business.

 1. 1. Tillit utan att träffas : Etablering av tillit i digitala b2b-relationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Göthe; Sarah Kronvall Niño de Guzman; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; b2b; tillit; kundrelation; kommunikation;

  Sammanfattning : Med de rådande omständigheterna som pandemin covid-19 medfört har såväl privatpersoner, företag, organisationer, skolor och myndigheter behövt ändra sitt arbetssätt till att bli digitalt. Organisationer som inte är anpassade efter att passa in i en digital kontext har plötsligt behövt omkonstruera sin verksamhet för att fortsättningsvis fungera i det nya normala. LÄS MER

 2. 2. Word of mouth inom Business to Business : En studie om ryktesspridning genom information mellan företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Isabelle Johansson; Anton Klein; [2021]
  Nyckelord :WOM; B2B; Collaboration; Customer Value; Corporate Relations; WOM; B2B; Samarbete; Kundvärde; Företagsrelationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur WOM påverkar relationer mellan företag inom B2B. Metod: Denna studie har med tio semistrukturerade intervjuer utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Insamlat material från respondenterna har tolkats genom en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Marten; [2020-07-23]
  Nyckelord :Electric Vehicle Battery; Repurposing; Second Life; Business-to-Business; Market Making; Marketplace; Principal-Agent Theory; New Market Creation;

  Sammanfattning : Introduction: The ongoing transformation towards emission-free means of transportation goes alongwith the resource-intensive production and integration of electric vehicle batteries. Despite theenvironmental potential in decarbonizing the transport sector, electric vehicle batteries lose capacityover time and use and are only usable for transportation purposes until reaching 70 to 80 residualcapacity. LÄS MER

 4. 4. Digitalization of business-to-business relations. An analysis of the state, and future, of international business-to-business relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Truong; Henrik Bing; [2020-02-13]
  Nyckelord :internationalization; digitalization; relationships; digital technologies; B2B;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Implementing Design Thinking principles for increasing customer centricity in a B2B company : A case study at Mycronic

  Master-uppsats, KTH/Produktinnovationsteknik; KTH/Produktinnovationsteknik

  Författare :Balachandar Ravichandran; Harshavardhan Ramanujam; [2020]
  Nyckelord :Design Thinking; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Well Developed Product Development Processes; Voice of Customer; Customer Requirements Flow; Designtänkande; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Välutvecklade produktutvecklingsprocesser; Customer Voice; Kundkravsflöde;

  Sammanfattning : Design Thinking (designtänkande) är ett kundfokuserat förhållningssätt som används för att stödja innovation. Sedan starten har designtänkandet utvecklats från ett rättframt sätt att lösa tekniska designproblem till en komplex paraplykonstruktion för innovation och förhållningssättet har genom åren blivit ett allmänt accepterat och målinriktat tillvägagångssätt för effektiv produktutveckling. LÄS MER