Sökning: "Buthaina Abo Shkir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Buthaina Abo Shkir.

  1. 1. CSR och de fyra storbankerna : En kvalitativ innehållsanalys av storbankernas CSR-kommunikation

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Buthaina Abo Shkir; Robin Rydqvist; [2018]
    Nyckelord :Qualitative content analysis; major banks; banks; CSR; Corporate Social Responsibility; Kvalitativ innehållsanalys; storbanker; banker; CSR; Corporate Social Responsibility;

    Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Kraven på CSR har ökat i både Sverige och i omvärlden. En bransch som under 2000-talet har ökat sitt engagemang i CSR-frågor är banksektorn. Banker har en stor ekonomisk betydelse för samhället, men även en stor betydelse för hållbarhet och social utveckling. LÄS MER