Sökning: "Butiken som varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Butiken som varumärke.

 1. 1. Varumärkesidentitet och varumärkesbild på svenska gårdsbutiker : en kvalitativ studie på etablerade gårdsbutiker

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Fathima Uvais; Herman Karlsson; [2020]
  Nyckelord :varumärkesbild; varumärkesidentitet; gårdsbutiker; brand image; brand identity; farm shops;

  Sammanfattning : Varumärkesidentiteten och varumärkesbilden är något som finns med i många företags strategiska planering. Genom att planera sin varumärkesidentitet och tydligt förmedla den till sina kunder ökar chansen att etablera ett starkt varumärke som klarar sig länge på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Merförsäljning vid livsmedelsinköp online : En missad möjlighet?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Edward Montgomery; Linnea Wigström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Merförsäljning är inte lika vanligt i den internetbaserade livsmedelsbutiken som i den fysiska butiken. Denna studie kommer därför att undersöka merförsäljning online, då onlinehandel blir allt mer vanligt och tidigare forskning har fokuserat på fysiska butiker. LÄS MER

 3. 3. KÖPPROCESSEN I RAKETFART : En kvantitativ studie om vad som påverkar köpprocessens olika steg vid köp av energidryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Pettersson; Isak Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :konsumentbeteende; köpprocessen; köpbeteende; impulsköp; varumärkeslojalitet; energidryck; redbull; nocco; monster;

  Sammanfattning : Sammanfattning Funktionella drycker är den dryckeskategori som ökat sin försäljning mest de senaste åren. Kategorin energidryck har sett en ökning i försäljningen med hela 44 procent från år 2014 till år 2017. Med den stora ökningen har också antalet varumärken ökat. LÄS MER

 4. 4. VARUMÄRKETS BETYDELSE I SÄLJKANALER : En kvalitativ studie om hur småföretag i modebranschen arbetar med brand image

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Ekman; Moa Törnlund; [2018]
  Nyckelord :brand image; små företag; varumärkes betydelse; säljkanaler;

  Sammanfattning : I takt med Internets och e-handelns utveckling har även handelns landskap förändrats. Tidigare har handeln dominerats av fysiska butiker. Nu har istället e-handeln vuxit fram i snabb takt och allt fler konsumenter föredrar att utföra sina inköp online. Speciellt modebranschen har gynnats av e-handeln. LÄS MER

 5. 5. Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation IMC ; Instagram; Kanalanpassad kommunikation; Sociala medier; Kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö Högskola. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap gällande hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation i olika mediekanaler. LÄS MER