Sökning: "Butiken som varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Butiken som varumärke.

 1. 1. KÖPPROCESSEN I RAKETFART : En kvantitativ studie om vad som påverkar köpprocessens olika steg vid köp av energidryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Pettersson; Isak Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :konsumentbeteende; köpprocessen; köpbeteende; impulsköp; varumärkeslojalitet; energidryck; redbull; nocco; monster;

  Sammanfattning : Sammanfattning Funktionella drycker är den dryckeskategori som ökat sin försäljning mest de senaste åren. Kategorin energidryck har sett en ökning i försäljningen med hela 44 procent från år 2014 till år 2017. Med den stora ökningen har också antalet varumärken ökat. LÄS MER

 2. 2. VARUMÄRKETS BETYDELSE I SÄLJKANALER : En kvalitativ studie om hur småföretag i modebranschen arbetar med brand image

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Ekman; Moa Törnlund; [2018]
  Nyckelord :brand image; små företag; varumärkes betydelse; säljkanaler;

  Sammanfattning : I takt med Internets och e-handelns utveckling har även handelns landskap förändrats. Tidigare har handeln dominerats av fysiska butiker. Nu har istället e-handeln vuxit fram i snabb takt och allt fler konsumenter föredrar att utföra sina inköp online. Speciellt modebranschen har gynnats av e-handeln. LÄS MER

 3. 3. Visste du att... Lidl jobbar hållbart? : En fallstudie av Lidls butik på Norremark i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emelina Franzén; Hedman Hägerström Joanna; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Företags samhällsansvar CSR ; butikskommunikation; butikskomponenter; Lidl; Lidl Norremark Växjö;

  Sammanfattning : Lidls nya butik på Norremark i Växjö har uppnått miljöcertifieringen BREEAM:S högsta nivå “outstanding” (Food Supply 2016), vilket visar att de är på rätt väg mot den hållbara butiken. Alla Lidls nybyggda butiker kommer certifieras med BREEAM och alla de äldre butikerna kommer genomgå ett lyft. LÄS MER

 4. 4. Vill du ha en påse? : Hur en påse skapar ökad kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Fransson; Josefine Lindstrand; Josefin Kautto; [2017]
  Nyckelord :Bag; Customer Loyalty; Marketing; Branding; Attitude; Påse; Kundlojalitet; Marknadsföring; Varumärke; Attityd;

  Sammanfattning : Textilmarknaden blir allt mer utsatt för konkurrens. Företag måste idag vara duktiga på att erbjuda konsumenter något utöver det vanliga för att hålla sig kvar på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation IMC ; Instagram; Kanalanpassad kommunikation; Sociala medier; Kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö Högskola. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap gällande hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation i olika mediekanaler. LÄS MER