Sökning: "Butiksmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Butiksmiljö.

 1. 1. Does Enhanced Usability Increase Trust? : A case study on a Swedish snus e-commerce application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Brunander; Albin Folkesson; Henrik Hörnlund; Simon Larsson; Johan Mäkikaltio; Matthew Soulaka; Amanda Teir; Carl Ågren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the importance of usability to enhance perceived consumer trust in a web application selling snus. This was done by answering the research question “Does usability affect Swedish snus consumers trust in snus e-commerce applications?”. LÄS MER

 2. 2. Ljusnivåer i butiksmiljö med fokus på visuell upplevelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lejla Becirevic; Matilda Ryberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the light level's influence on the visual experience in a clothing store. The survey should, with empirical data and theory, contribute to increased knowledge of the level of light in store environments. LÄS MER

 3. 3. Butiksytans betydelse för upplevelsen : En kvalitativ studie om layout och grupperingars påverkan på kvinnors butiksupplevelser i inredningsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Moa Björnberg; Maja Löfström; [2019]
  Nyckelord :Store environment; Servicescape; Space allocation; Layout; In-store experience; Interior design stores; Butiksmiljö; Servicelandskap; Gruppering; Layout; Butiksupplevelse; Inredningsbutiker;

  Sammanfattning : Syfte och Frågeställning Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur layout och gruppering i butiksmiljöer, påverkar inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse. För att besvara studiens syfte har följande frågeställning formulerats: Hur påverkar layout och gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i fysiska inredningsbutiker där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med där produktkategorier mixas? Metod, Teoretisk referensram och Empiri Studien är kvalitativ med en komparativ forskningsdesign och jämför två fall vilka utgörs av butikerna Hemtex, i Kalmar, och Hjärterum, i Borås. LÄS MER

 4. 4. Att bemöta en digitaliserad konsument - Möjligheter och utmaningar i butikspersonalens servicearbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Friis; Line Börjesson; [2019]
  Nyckelord :servicearbete; digitalisering; butiksmiljö; General Works;

  Sammanfattning : Problemområde: Tidigare forskning har visat att digitaliseringens utveckling har en stor påverkan på detaljhandeln. Det står klart att konsumtionsmönster har ändrats och att kunden har allt mer information och produktkunskap. LÄS MER

 5. 5. Lyxexponeringars påverkan på konsumenters betalningsvilja samt varans exklusivitet : En kvantitativ studie om konsumenters betalningsvilja på en produkt i Åhléns varuhus i Mall of Scandinavia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anton Hiort af Ornäs; Jonatan Rungegård; Martin Thiberg; [2019]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; visuell stimuli; färgen guld; butiksmiljö; exponering; multisensorisk upplevelse; varumärkeskännedom; lyx; exklusivitet; betalningsvilja; experiment;

  Sammanfattning : Authors: Anton Hiort af Ornäs, Jonatan Rungegård and Martin Thiberg Supervisor: Hans Allmér Examiner: Miralem Helmefalk Title: Luxury exposures´ impact on consumers' willingness to pay and on the exclusivity of the product Subject: Master Thesis in Detail and Service Management, School of Business and Economics, Linnaeus University, 2FE66E, 2019 Keywords: Sensory marketing, visual stimuli, gold colour, store environment, exposure, multisensory experience, brand-recognition, luxury, exclusivity, willingness to pay, experiment.   Context: The study, in collaboration with Åhléns, examined how a product's exclusivity and consumers´ willingness to pay are affected by exposures associated with luxury. LÄS MER