Sökning: "Butler"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet Butler.

 1. 1. Gender Roles Represented by the Four Main Characters in Gone with the Wind by Margaret Mitchell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Gender roles; Gone with the Wind; Margaret Mitchell;

  Sammanfattning : Margaret Mitchell’s one and only novel, Gone with the Wind, was an instant hit when it waspublished in 1936. The novel is a romantic tragedy that takes place in a very traditional society inthe state of Georgia in the United States before, during, and after the Civil War. LÄS MER

 2. 2. (O)lika inför lagen - en diskursanalytisk studie av rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson Peldan; Fanny Enblad; [2021]
  Nyckelord :Key words: Institutional care; gender; discourse theory; gender system; performativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate judicial decisions of people between the ages of 13-18 years old who have been placed in compulsory care according to the prerequisite “other socially destructive behavior”. A prerequisite that has been criticized for being far too open for interpretation. LÄS MER

 3. 3. När utlandsadopterade författare skriver om sig själva: om berättarposition och framställning i självbiografier : When transnationally adopted authors write about themselves: considering narrator position and self-construction in autobiographies

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Sundelin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; självbiografier; adoption; adoptionsmemoarer; berättarposition; framställning; självkonstruktion; Trotzig; Tjønn; Hübinette; Butler; Riceour; Vulovic;

  Sammanfattning : This essay explores the life writing of two transnationally adopted authors of Scandinavian nationality. Both are adopted from Korea and the essay aims to analyse how they make use of self construction, or how they stage themselves as subjects in their autobiographies. LÄS MER

 4. 4. Det mörka förtrycket på den vita duken : En studie om 1900-talets medborgarrättsrörelse i samtida film.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anja Baghalian; Amina Fehratovic; [2021]
  Nyckelord :Racism; racial prejudice; relationships; the civil rights movement; film analysis; discrimination; the other.;

  Sammanfattning : Films can be a source to enjoyment, cultural enrichment and relaxation. But films are alsofilled with messages and subtext that affects the one who watches the film. One of the effectsis the reproduction of racism and stereotypes. Therefore, have we chosen to analyze threemodern films that illuminate the civil rights movement. LÄS MER

 5. 5. Mellanrummets politik : Hannah Arendts kritik av modernitetens begrepp om det politiska

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Amanda Beckman; [2021]
  Nyckelord :Hannah Arendt; modernitetskritik; det politiska; offentlighet; instrumentalisering; Judith Butler; rumslighet; materialitet; arbetssamhället; politisk ekonomi.;

  Sammanfattning : This essay seeks to understand Hannah Arendt’s notion of the political as an “in-between.” The in-between appears to be the intersubjectivity and relations of interaction in a public sphere, which Arendt suggests as a way of understanding the political as an end in itself. LÄS MER