Sökning: "Buyer- Seller relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Buyer- Seller relationship.

 1. 1. The Value of Personal Communication VS Performance in Supplier Relationships in a Digital Era : A Multiple Case Study Explaining the Online Organizational Buying Behaviour in Sweden & UK when Purchasing Display Material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sara Flyckt; Hanna Holmgren; Amanda Werner; [2019]
  Nyckelord :Online organizational buying behavior; display materials; digitalization; culture; buying process; buyer-selller relationship;

  Sammanfattning : Problem: The increasing online operations of the B2B market has led to companies being able to operate all over the world, making them exposed to various markets with different preferences of supplier relationships. For that reason, it is important for companies to consider aspects such as digitalization, culture and buyer-seller relationships when conducting business with foreign companies. LÄS MER

 2. 2. VANLIGA MÄNNISKOR, MISSBRUKARE, FÖRBRYTARE OCH REKREATIONSANVÄNDARE EN MIXED-METHODS STUDIE AV PERSONER SOM DÖMTS FÖR NARKOTIKAKÖP PÅ INTERNET

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Tiberg; [2019]
  Nyckelord :Darknet; internet; cryptomarkets; mixed-method; drug markets; drug offenses; symbolic capital; kryptomarknader; narkotikabrott; narkotikamarknader; symboliskt kapital;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vad som karaktäriserar personer som döms för narkotikabrott på internet och hur rättssystemet beskriver de dömdas sociala situation och motiv. Uppsatsen använder en mixed-methods metodologi med både kvantitativ och kvalitativ analys. LÄS MER

 3. 3. Time to clear the air ; Understanding how and why the cloud-computing offering has changed over time. A qualitative case study from a supplier's perspective.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Rebeka Karabeleska; David Thurfjell; [2019]
  Nyckelord :Cloud; Business Models; Buyer-seller relationship; Supplier ability; Customer uncertainties;

  Sammanfattning : Cloud computing has recently become a hot topic and has been predicted to revolutionize business. Despite the wide celebrations of the technology's benefits to organizations, researchers have given little attention to the business side of cloud and most existing literature on the subject has a clear technology focus. LÄS MER

 4. 4. Critical success factors of potential CPFR implementations : Two manufacturing case studies in Sweden based on a pre-CPFR stage from the perspective of a buyer – seller relationship

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Emilian Cristea; Gelle Khalif Hassan; [2018]
  Nyckelord :“supply chain collaboration”; “CPFR”; “CPFR Sweden”; “CPFR critical success factors”; “CPFR implementation”;

  Sammanfattning : Background: Higher global competition and more demanding customers force manufacturing companies to develop and adopt new collaborative strategies; the collaborative planning, forecasting and replenishment concept allows stronger supply chain cooperation, cost saving, improved efficiency and performance. Purpose: Exploratory, to study the criticality of factors that can affect the feasibility of a potential a CPFR implementation in Sweden, from the perspective of a manufacturer in a pre-CPFR implementation stage. LÄS MER

 5. 5. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER