Sökning: "Buying behaviours"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Buying behaviours.

 1. 1. Hållbarhetsmärkningarnas påverkan vid konsumenters val av kaffe En kvalitativ studie ur ett konsumentperspektiv på hållbarhetsmärkningar på kaffe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ifrah Muhudin; Kajsa Pålsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsmärkt kaffe; Hållbarhetsmärkningar; Köpbeteende; Konsumtionstrend; Betalningsvilja; Attityder.; Sustainability; Sustainability labeled coffee; Sustainability labels; Buying behaviours; Consumption trend; Willingness to pay; Attitudes.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate, increase understanding of Swedish consumers' perceptions and attitudes towards sustainability labels on coffee products including the factors that influence consumers' choices when buying coffee. The essay is based on a qualitative method complemented by quantitative elements. LÄS MER

 2. 2. Mindfulness for sustainable consumption behaviour - inisghts into consumer culture

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lena Kadel; [2021]
  Nyckelord :mindfulness; mindful consumption; pro-environmental behaviour; impulsivity; decision-making; behavioural regulation; sustainable development;

  Sammanfattning : A large body of research implies that modern human behaviour threatens various life – sustaining resources. The excessive consumption patterns of resources by humans has been identified as one of the main causes of the environmental crisis. LÄS MER

 3. 3. Förändrade konsumentbeteenden till följd av coronapandemin : En kvantitativ studie ur ett konsumentperspektiv baserad på dagligvaruhandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Haglund; Felicia Lavesson; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; grocery trade; choice of grocery chain; e-commerce; consumer behaviour; younger generation; older generation; Coronapandemi; dagligvaruhandel; val av dagligvarukedja; e-handel; konsumentbeteende; yngre generationen; äldre generationen;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt och okänt virus i staden Wuhan i Kina. Det visade sig vara mycket smittsamt och i början av 2020 hade tusentals människor runt om i världen drabbats av viruset. Utbrottet av coronapandemin har inneburit och innebär än idag stora förändringar för både individer och företag. LÄS MER

 4. 4. Konsumenten och matsvinn : En studie om hur svenska konsumenters inköp av livsmedel påverkats av en global pandemi samt konsumenters attityd-beteendegap i relation tillmiljömedvetenhet och matsvinn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Diana Bagheri; Joakim Egana Otarola; [2021]
  Nyckelord :Food Waste; Covid-19 Pandemic; Consumer Behaviour; Attitude Behaviour Gap; Environmental awareness; Matsvinn; Covid-19 pandemin; Konsumentbeteende; Attitude Behaviour Gap; miljömedvetenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Utbrottet av Covid-19 pandemin har lett till förändrade vanor och beteenden. Det framhålls att konsumenter blir alltmer miljömedvetna samtidigt som hushållen är den sektor där mest matsvinn uppstår. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty : Case Study of Samsung Smartphones in Vietnam

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Thi Phuong Quynh Vu; Thi Thu Trang Vu; [2021]
  Nyckelord :Social media marketing; Social media marketing activities; Brand loyalty; Digital marketing; Samsung smartphones; Vietnam market.;

  Sammanfattning : Background: Social media marketing has been used to facilitate communications and interactions between customers and brands and is considered as the effective driver to influence the customers’ buying behaviours and loyalty. Since its emergence in Vietnam market, Samsung smartphone brand has secured a considerable market share in this country and has activated some social media platforms to stay connected with its customers. LÄS MER