Sökning: "Bygd"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Bygd.

 1. 1. Idyllen som krossas : En kvalitativ studie om hur lokalpress och kvällspress gestaltar en bygd efter ett mord

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Maria Andersson Bergström; Emma Hällgren; [2019]
  Nyckelord :journalism; media; tabloid; local newspaper; victim; perpetrator; crime; local community; critical discourse analysis; Aftonbladet; Barometern; Falu-kuriren; Hudiksvalls tidning; Skaraborgs Allehanda;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the local newspapers (Barometern, Falu-kuriren, Hudiksvalls tidning, Skaraborgs Allehanda) and the tabloid (Aftonbladet) portray the local community in a village after a murder occured and how it affects the image of the village over time. In this study we therefore studied four different murders that occured in small swedish villages. LÄS MER

 2. 2. Att sälja sin bygd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nicolina Främst; [2019]
  Nyckelord :representation; stereotyper; myter; diskursanalys; landsbygd; grafisk design;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur mindre orter visualiseras i marknadsföringssyfte av varumärken med stark koppling till den specifika orten och syftet är att undersöka myter och stereotypa föreställningar kring mindre orter. Uppsatsen utgår framförallt från teori kring myter, stereotypa representationer samt teo- rier kring hur landsbygdens representeras. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av Spotalike

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mattias Bygdeson; [2019]
  Nyckelord :Webbutveckling; applikation; musiktjänst; streaming; Spotify; Last.fm; API; Webbtjänster; REST; server; JavaScript; React;

  Sammanfattning : The goal with this assignment has been to study the product Spotalike and develop a new version to make the product more attractive. The studying of the product was done with the help of user data, such as how Spotalike is being used, what target audience it has, why it's being used, etc. LÄS MER

 4. 4. Urbana värderingar – i hela landet? : en analys av storstadsdiskurs i Dagens Nyheter 2014

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marianne Blückert; [2019]
  Nyckelord :storstadsdiskurs; stadsnorm; Dagens Nyheter; landsbygd; riksmedia;

  Sammanfattning : Storstadsdiskuren är ett fenomen som är aktuellt i Sverige idag, där den större staden ses som normalt och platser som skiljer sig från dessa blir sedda som ”det andra”. Denna kvalitativa uppsats visar hur storstadsdiskursen kan kän-nas igen i Dagens Nyheter under nyhetsåret under 2014, likväl som vilket mot-stånd mot den det går att finna i samma material. LÄS MER

 5. 5. Swedish L2 Learners’ acquisition of grammatical morphemes : A cross-sectional study on how well Swedish Learners of English as a second language at upper secondary school use morphemes in their writing.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2018]
  Nyckelord :Morpheme acquisition order; natural order hypothesis; L2 acquisition and learning; corpus; Swedish learners; Morfem förvärvsorder; naturlig ordning hypotes; andra språkinlärning; korpus; svenska elever.;

  Sammanfattning : The main aim of this paper has been to examine if Swedish students at upper secondary school were able to use the morphemes The progressive –ing, The irregular past and The irregular third person. In addition, it has also addressed if the students examined in this essay were able to use some morphemes better than others. LÄS MER