Sökning: "Bygg arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Bygg arbetsmiljö.

 1. 1. Arbetsberedning i produktion : En studie att undersöka arbetsberedning i produktion för Serneke Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsberedning i produktion;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen är en komplex bransch med många aktörer som är involverade i samma projekt. Dagens byggande ställer krav på hög kunskapsnivå, en effektiv produktion och en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Genom noggrann planering har studier påvisat att detta resultat kan uppnås. LÄS MER

 2. 2. Väderskydd för träbyggnationer - En jämförelse av väderskydd som finns på marknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Nina Svensson; Alexandra Toll; [2021]
  Nyckelord :väderskydd; fuktsäkerhet; fuktkänsliga byggnationer; träkonstruktioner; funktion; kostnad; arbetsmiljö; användningsområde; effektivitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present what weather protection is used for in wooden constructions and to investigate, evaluate and compare different weather protection available on the market today with a focus on their quality, function, user-friendliness, price and impact on the work environment. This project is divided into two parts. LÄS MER

 3. 3. Hur har coronapandemin påverkat byggbranschens verksamhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Endriti Mehmet; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 Pandemin och Byggbranschen; Byggbranschen restriktioner; digitaliseringen i byggbranschen; Arbetsmiljön i byggbranschen under pandemin.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade Covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. Viruset satte snabbt sina spår på byggbranschen och det ledde till vidtagna åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Byggarbetsplatsens arbetsmiljöarbete : Effekterna av en arbetsmiljöinsats på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Adam Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Work environment; Systematic Work Environment Management; SWEM; Work environment initiative; Construction site; Arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; Arbetsmiljöinsats; Byggarbetsplats;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen har kompetensbrist, låga vinstmarginaler och är en av de mest olycksdrabbade branscher i Sverige. Byggarbetsplatser har ständiga förändringar och olika förutsättningar för att kunna leverera en bra slutprodukt och samtidigt upprätthålla en god arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer på byggarbetsplatsen-En fallstudie hos ett bygg- och projektutvecklingsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Adrian Renmark; Jakob Andersson; [2021]
  Nyckelord :Reporting; working environment; accidents; incidents; risk observations; Rapportering; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; riskobservationer;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest skadedrabbade branscherna idag i Sverige. I byggbranschenär det tre gånger så stor risk att utsättas för en allvarlig olycka jämfört med andraarbetsbranscher. Dödsfall på en byggarbetsplats är alltför vanligt idag och något som behövsändras. LÄS MER