Sökning: "Bygg system"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden Bygg system.

 1. 1. Att Svanencertifiera hela produktionen vid byggnation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Simon Persson; Eric Krantz; [2021]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkt; ekonomisk lönsamhet; hållbarhet; miljöcertifiering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifieringssystem BREEAM, LEED och Miljöbyggnad : en studie om byggbranschens verktyg för att kvantifiera miljöprestanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Asma Jabar Thamir; [2021]
  Nyckelord :Miljöcertifieringssystem; BREEAM; LEED; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Boverkets statistik visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent avmiljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Byggbranschen har en stor utmaning att minska sinmiljöbelastning och miljöcertifiering går ut på att den ställer högre miljökrav än vad Boverketsföreskriver. LÄS MER

 3. 3. Lärdomar från raset av Tarfalahallen - En experimentell studie av spikförbandets inverkan på stabiliteten ur plan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Rebecka Kvist; Hiba Alyaseen; [2021]
  Nyckelord :sidostabilisering; biaxiell; enaxiell; styvhet ur plan; vippning; spikförband; underspänd balk; Tarfalahallen; experimentella försök; lateral stabilization; biaxial; uniaxial; out of plane stiffness; lateral torsional buckling; nailed joint; Tarfala Hall; experimental testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During March of 2020 a large-span sports arena, Tarfala hall, built 2015, collapsed in northern Sweden. The main load-bearing girders with a 54 m span, were high and slender glulam beams supported underneath by a cable system via vertical struts. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad bygg och leverans av hybrida mobila applikationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mihail Cobzev; [2021]
  Nyckelord :Hybrida mobila applikationer; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Pipeline; Automatisering; iOS;

  Sammanfattning : Continuous integration, continuous delivery och continuous deployment har blivit väldigt viktiga inom systemutveckling eftersom de hjälper att säkerställa att en programvara håller sig till en viss kvalité samt att den snabbt kan levereras till slutanvändarna. Organisationer som tidigare använde continuous practices i samband med mer traditionella programvaror som till exempel webb-, server- och skrivbordsapplikationer försöker idag även implementera continuous practices i samband med mobila applikationer som till exempel hybrida appar. LÄS MER

 5. 5. Bygg- och rivningsavfall i cirkulär ekonomi genom Dala återbyggdepå : Utmaningar och möjligheter till ökat återbruk av byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :Bygg- och rivningsavfall; Återanvändning; Dala återbyggdepå; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Apart from the mining sector, the construction and demolition sector is the mainsource of waste and nationally the construction industry accounts for a third of thecountry's total waste generation. Every year, around 10 million tonnes of waste aregenerated as a result of construction and demolition measures in Sweden, of whichonly about ten tonnes are reused. LÄS MER