Sökning: "Bygga"

Visar resultat 1 - 5 av 5989 uppsatser innehållade ordet Bygga.

 1. 1. Att bygga en berg- och dalbana av grönt kapital: En kvalitativ innehållsanalys om grönt kapital i Liseberg hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Oliver Kaspersson; [2023-10-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent decades, urban development has witnessed a significant paradigm shift towards embracing environmentally sustainable practices. Concurrently, there is a growing recognition that large corporations have considerable influence in society, thus placing increased responsibility on these actors for fostering green urban development. LÄS MER

 2. 2. Meningsfull fritid för alla?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva-Marie Persson; Renée Hedlund; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; meningsfull fritid; meningsfullt; särskilda behov och barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskap och förståelse för hur tolkningen av begreppet meningsfull fritid kan inverka på undervisningen i fritidshemmet. Med vår studie vill vi undersöka om det finns skillnader och/eller likheter i hur personer som arbetar i fritidshemsverksamheter tolkar begreppet meningsfull fritid i relation till sin yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. (Street)fotboll som ett socialt multiverktyg kan hjälpa till att bygga broar: En antropologisk studie om hur en relativt enkel, tillgänglig, kostnadsfri och social aktivitet kan påverka många individer i olika sammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :John Samuelsson; [2023-10-12]
  Nyckelord :Streetfotboll; social integration; Identitet; rasism; Antropologi; välfärd; gemenskap; sociala relationer;

  Sammanfattning : Den studien undersöker streetfotboll som en social och pedagogisk plattform för ungdomar och unga vuxna i Sverige med fokus på Svenska Fotbollförbundets projekt Fotbollsligan.Genom kvalitativa intervjuer, visar studien hur streetfotboll kan fungera som ett positivt socialt system för förhandling och hantering av våld och hur det kan bidra till att motverka utanförskap såväl som att skapa sociala nätverk. LÄS MER

 4. 4. FÖRSKOLLÄRARES TANKAR OM SIN DIGITALA KOMPETENS OCH IMPLEMENTERING AV DIGITALISERING I YNGRE BARNS UNDERVISNING Att utveckla digital kompetens i förskolans verksamhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yomna Ibrahim; [2023-10-12]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskollärare; Undervisning; Styrdokument och Policydokument; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna empiriska studie undersöka förskollärarnas tankar om sin digitala kompetens och möjligheter samt utmaningar att implementera styrdokument och policydokuments rekommendationer om användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Teori: Det teoretiska ramverket för studien är Bronfenbrenners ekologiska systemteori, teorins utgångspunkt kretsar och tydliggör den interaktion som sker mellan individ och omgivning, utifrån olika nivåer som individen samspelar med i samhället. LÄS MER

 5. 5. Kostnadseffektiva transportlösningar för ett tillverkande företag En fallstudie för Habasit Norden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Eklund; Amanda Wendt; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att hålla nere sina transportkostnader är en utmaning som många företag står inför. Ofta finns kunder utplacerade på olika geografiska platser, och hinder som avsaknad av avtal, höga fraktkostnader och utspridda lager försvårar detta ytterligare. Habasit Norden är en ledande producent på marknaden inom transportband och drivremmar. LÄS MER