Sökning: "Bygganmälan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Bygganmälan.

 1. 1. Attefallshus som komplementbostadshus : Drömhus eller mardröm?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sham Abdula; Dan Oksman; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Attefallshus; BBR; Bostadsbrist; Boverkets byggregler; Bygganmälan; Bygghandlingar; Byggnadsutformning; Komplementbostadshus; Funktionsplanering; Fysisk planering; Miljövänligt byggande; Nybyggnation; PBL; Plan- och bygglagen; Svensk Standard; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Den 2 juli 2014 blev det enligt lag tillåtet för en- och tvåbostadshusägare att uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter på den egna fastigheten. Rapporten undersöker vilket genomslag lagändringen har haft i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. LÄS MER

 2. 2. Bygglov - Jämförelse mellan gamla och nya Plan- och bygglagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Dan Kjeldsen; Joakim Vedmo; [2011]
  Nyckelord :pbl; plan- och bygglagen; bygglovsprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Projektplan. Ett byggprojekt kräver att man har tillstånd till att bygga. För att få det tillståndet ansöker man om bland annat bygglov och bygganmälan. Det krävs när man ska göra nybygge och tillbyggnad. LÄS MER

 3. 3. Building permit Norrköping´s municipality - Improvement of the municipal website

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Sofie Gezelius; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The building permits department in Norrköping’s municipality has for a long time wanted to improve their part of the municipal website. The employees feel like a lot of people are calling to ask similar questions and that documents from applicants often are incorrect and have to be completed. LÄS MER

 4. 4. En studie av byggnadsnämndens kontroll och tillsyn vid uppförande av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Jenny Boström; Maria Danielsson; [2009]
  Nyckelord :Control plan; building committee; monitoring; quality manager; energy housekeeping; construction consultations; PBL; construction announcement; end evidences.; Kontrollplan; byggnadsnämnd; tillsyn; kvalitetsansvarig; energihushållning; byggsamråd; PBL; bygganmälan; slutbevis.;

  Sammanfattning : When a new building is constructed, or some changes are taking place in the already existing building, it is required according to PBL  chapter 8 that the developer applies for planning permissions at the building committee in that municipality where the real estate is located. In the planning permission, the documents of the current building are examined. LÄS MER

 5. 5. Gårdsslakteri

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Författare :Daniel Andersson; Charlotte Malmqvist; [2007]
  Nyckelord :slakterier; gårdsslakterier; livsmedelsproduktion; gårdsslakt; djurvälfärdsfrågor; slaktlokaler;

  Sammanfattning : Eftersom vi har ett eget stort intresse för djurvälfärdsfrågor och produktion av livsmedel med hög kvalitet har vi valt att fördjupa våra kunskaper inom gårdsslakt. I en tid där vi går mot allt färre stora slakterier, som leder till långa transporter för djuren och resulterar i ökad stress och skaderisk, så känns detta extra aktuellt. LÄS MER