Sökning: "Byggbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Byggbarhet.

 1. 1. Underlag för projektering av sockelkonstruktioner : En kvalitativ analys av sockelkonstruktionen utifrån kriterierna funktion, byggbarhet, beständighet och utformning

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Gustafson; Jenny Krogh; [2019]
  Nyckelord :Base construction; Foundation; Construction; Constructability; Construction detail; Constancy; Building construction; Outer wall construction; Sockel; Sockelkonstruktion; Sockellösning; Grundkonstruktion; Projektering; Byggteknik; Sockeldetalj; Grundanslutning; Ytterväggsanslutning; Beständighet;

  Sammanfattning : Sockelkonstruktionen är en del av grundkonstruktionen i en byggnad där yttervägg möter mark. Den är en utsatt del av en byggnads klimatskärm och exponeras både för det svenska klimatet och markfukt. Projektering av en sockelkonstruktion är tidskrävande och kräver stor kunskap inom flera områden för att uppnå de krav som ställs. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av betong för 3D-skrivare

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mattias Liljare; Theodore Silveira Övrebö; [2019]
  Nyckelord :concrete; 3D-printer; 3D-print; 3D-printers; additive manufacturing; fly ash; tixotropy; rheological properties; betong; 3D-skrivare; 3D-skrivning; additiv tillverkning; flygaska; tixotropi; reologiska egenskaper;

  Sammanfattning : 3D-printing, också känt som additiv tillverkning, är en tillverkningsmetod som har revolutionerat många branscher och har växt stort både inom industrin och för privat användning. Tekniken använder sig utav en lager-på-lager metod för att tillverka olika objekt. LÄS MER

 3. 3. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 4. 4. An Automated Process for Concrete Reinforcement Layout Design

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Cecilia Gavrell; Ludvig Reuterswärd; [2018]
  Nyckelord :Genetic algorithm; Optimization; Reinforcement layout design; Automation; Buildability; Constructability; Genetisk algoritm; Optimering; Armering; Automatisering; Byggbarhet;

  Sammanfattning : As many tasks considering structural design in civil engineering become digitalised, the possibility of creating a more effective workflow increases. The development of computer programs that can handle large amounts of data and assist the decision making during design process increases the requirement of the data management to fully utilize the potential of a digital workflow. LÄS MER

 5. 5. ÅTERANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Elin Tengelin; Martina Vetterlund-Handberg; [2018]
  Nyckelord :Reuse of excavated soil and rock; recycling facility; solid waste management; Utgrävd mark; återanvändning av schaktmassor; återanvändningsterminal;

  Sammanfattning : Syfte: Återanvändningen av schaktmassor inom anläggningsbranschen är i dagsläget begränsad. Bland annat på grund av otydliga regelverk samt låga kostnader och hög tillgänglighet av jungfruliga material. LÄS MER