Sökning: "Byggda projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Byggda projekt.

 1. 1. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Niklas Zeiner; [2021]
  Nyckelord :Remote sensing; Forage grasslands; Sentinel-2; Dry matter yield; Canopy average height; Total leaf chlorophyll content; Partial least squares; Support vector machines;

  Sammanfattning : In this project, regression models based on data from field measurements and spectral information extracted from satellite imagery were used to estimate traits of forage grasslands; dry matter yield, canopy average height and total leaf chlorophyll. Four fields at SLUs Röbäcksdalen field station were sampled on 22 occasions and a total of 198 samples, including measurement of the highest plant, canopy height, leaf chlorophyll content, canopy spectral reflectance and biomass were collected. LÄS MER

 2. 2. Klimatneutrala byggnader : En utredning av begreppet och jämförelse mellan olika definitioner

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Holm Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Climate neutral buildings; climate change; climate neutrality in the built environment; life-cycle assessment; climate compensation; certification tools; Klimatneutrala byggnader; klimatpåverkan; klimatneutralitet i byggsektorn; livscykelberäkning; klimatkompensation; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är idag ett av mänsklighetens största hot och om inte världens växthusgasutsläpp minskar drastiskt under de kommande åren kan detta medföra svåra konsekvenser både lokalt och globalt. I linje med detta har globala och nationella mål satts för att främja klimatneutrala samhällen och branscher. LÄS MER

 3. 3. Fönstrets akustiska påverkan på lättbyggnadskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Elin Sandin; [2020]
  Nyckelord :Akustik; Lättbyggnadskonstruktioner; Fönster; Byggnadsakustik; Rumsakustik;

  Sammanfattning : Examensarbetet sker i samarbete med ett företag som bygger flerbostadshus i trä, genom industriell produktion av moduler. Tyréns har tillsammans med företaget, Lindbäcks Bygg, upptäckt att fönster med hög ljudisolering inte presterar som förväntat i deras ytterväggar, byggda i lättbyggnadsteknik. LÄS MER

 4. 4. Studie av effektiviseringsmöjligheter avseende dimensionering av typförstärkningslösningar i infrastrukturprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rafy Korkjian; [2020]
  Nyckelord :Rock; Support; Tunnel; Rock facilities; Primary stresses; Q-method; Typical support solution; Berg; Förstärkning; Tunnel; Berganläggningar; Initialspänningar; Q-metoden; Typförstärkningsförslag;

  Sammanfattning : Berganläggningar kräver oftast någon form av bergförstärkning. Vid projektering av nya berganläggningar används typförstärkningslösningar, vilket innebär en typ av bergförstärkning som är repeterbar för vissa i förväg bestämda kriterier. De styrande parametrarna är vanligtvis spännvidd och bergkvalité. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialog vid kollektivtrafikplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Sandqvist; Irma Sjölin; [2020]
  Nyckelord :Medborgardialog; samråd; kollektivtrafikplanering; Arnsteins stege; medborgarinflytande; public participation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För många människor är kollektivtrafik avgörande för en fungerande vardag. Att planera för kollektivtrafik är komplicerat och måste ta hänsyn till många olika aspekter. Denna rapport syftar till att undersöka en av dessa, medborgardialog vid planeringen av kollektivtrafiken. LÄS MER