Sökning: "Byggemenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Byggemenskaper.

 1. 1. Byggemenskaper i tidiga skeden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Klara Nordell; Margareta Bergmark; [2020]
  Nyckelord :Byggemenskaper; markexploatering; tidiga skeden; markanvisning; kommun; byggherre; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en låg nyproduktion av bostäder trots att det finns en ökande och stark efterfrågan. Bostadsmarknaden domineras till stor del av ett fåtal större kommersiella byggherrar och de producerade bostäderna är tämligen homogena. LÄS MER

 2. 2. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. BYGGEMENSKAP : NÄR ALLMÄNHETEN FÅR VARA MED OCH BYGGA (BO)STADEN. EN STUDIE AV KOMMUNENS ROLL I GENOMFÖRANDET AV BYGGEMENSKAPER.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia von Hofsten; Jessica Hanna; [2017]
  Nyckelord :yggemenskap; baugemeinschaft; Tyskland; kommun; planeringspraxis; fysisk planering; stadsbyggande; kooperativt byggande; planmonopol; byggherre; makt; diskurs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Byggemenskaper för att öka medborgardeltagandet i stadsbyggnadsprocessen? : En studie om reellt deltagande ur ett tjänstemannaperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joakim Käppe; [2015]
  Nyckelord :byggemenskaper; medborgardeltagande; Arnstein; stadsbyggnadsprocessen;

  Sammanfattning : Byggemenskaper är en sammanslutning bestående av individer som vill agera som sin egen byggherre och sköta byggprocessen, från idé till inflyttning, själva. Det är en populär boendeform i flera tyska städer, framförallt Tübingen och Freiburg, som på senare tid uppmärksammats i en svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av byggemenskap i Sverige : Development of Joint Building Venture in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Åwall; Otto Alm; [2015]
  Nyckelord :Byggemenskap; hållbar utveckling; förtätning; städer;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att redogöra förutsättningarna för ett genombrott av bygggemenskap i Sverige med fokus på Örebro. Arbetet beskriver vilka för- och nackdelar med byggemenskap som talar för respektive emot ett genombrott, samt vilka åtgärder som kan göras för att underlätta ett genombrott. LÄS MER