Sökning: "Byggkonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Byggkonstruktion.

 1. 1. Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emanuel Strandberg; Jon Boketun; [2022]
  Nyckelord :Betong; Byggkonstruktion; Grundläggning; Alternativ grundläggning; Koljern-grund; Klara-grund; KL-trä; Cellglas;

  Sammanfattning : Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. LÄS MER

 2. 2. The effect of high-ratio biochar replacement in concrete on performance properties : Experimental study of biochar addition to concrete mixture.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Mina Turovaara; [2022]
  Nyckelord :Biochar; Concrete; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Carbon dioxide; Building industry; Micro-structure; Biokol; Betong; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Koldioxid; Byggsektorn; Mikrostruktur;

  Sammanfattning : Globally the emissions of carbon dioxide from anthropogenic activities are an issue regarding the future of our planet. Today the building industry is a large contributor with approximately 10 percent of the total emissions coming from energy usage in the building industry, where about 7 percent of the global CO2 emissions are connected to the cement industry. LÄS MER

 3. 3. Säkerställa vätgassäkerhet genom användning av hållbar glutenplast : En laborativ och teoretisk studie om egenskaper hos olika kombinationer av glutenplast

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Vennström Alva; [2022]
  Nyckelord :Fire; fire properties; mechanical properties; hydrogen; gluten plastic; Brand; brandegenskaper; mekaniska egenskaper; vätgas; glutenplast;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Recycling methods for glass fibre-reinforced plastic polymers : Glass fibre composites in a circular economy?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Hanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Composites; Glass; Fibre; Reinforced; Recycling; Circular economy; Circularity; Reinforcement; Plastic; Polymer; End-of-life; Reuse; Waste; Materials Chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : The reinforced composite industry is expanding. This raises the need for more sustainable resource use and waste management. A concept to combat both is circularity, creating a loop between the raw resources and the waste. Two important parts of circularity are recycling and reusing. LÄS MER

 5. 5. Drönare som hjälpmedel åt räddningstjänsten vid skogsbränder : En genomförbarhetsstudie om effektivare metoder för slangdragning och släckningsarbete

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Oliver Borneblom; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER