Sökning: "Bygglärare"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Bygglärare.

 1. 1. Matematik i praktiken. En etnografiskt inspirerad studie om matematiken i två gymnasieelevers byggvardag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Reimbert Westlund; [2014-09-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka på vilka sätt två gymnasieelever, som är i matematiksvårigheter och går på byggprogrammet, använder den matematik de lär i skolan i sin praktik.TeorianknytningDet sociokulturella perspektivet har använts som teoretisk bakgrund i denna studie. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i karaktärsämnet bygg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Kjell Rosenqvist; [2013]
  Nyckelord :bygg- och anläggningsprogrammet; byggnadsarbetare; bygglärare; bygghallen; byggkunskap och bedömning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Yrkeslärares bedömning av byggelever i verkstadsämnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Sandström; [2012]
  Nyckelord :bedömning; Bygg- och anläggningsprogrammet; yrkesl;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfteSyftet med detta arbete var att undersöka om bygglärarens yrkesutbildning och yrkesbakgrund har betydelse förbedömningen av yrkeseleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och vilka kunskaper som bygglärare bedömerunder verkstadslektionerna. Verkstadslektionerna är den ena av de två praktiska delarna av Bygg-ochanläggnigsprogramet och den del där byggläraren bedriver praktiska lektioner. LÄS MER