Sökning: "Bygglogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Bygglogistik.

 1. 1. Ett kök kommer lastat En fallstudie på Derome Bygg & Industri med fokus på bygglogistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Örnqvist; Amanda Wånggren; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygglogistik är ett högaktuellt ämne som ännu är relativt outforskat. Det innefattar olika aktörerssamarbetsförmåga genom hela försörjningskedjan och såväl samarbetet med kunder ochleverantörer som den enskilda organisationens logistikfunktion spelar en betydelsefull roll förföretaget. LÄS MER

 2. 2. Total cost analysis of different delivery methods of plasterboards

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Jansson; Evelina Villgren; [2021]
  Nyckelord :Totalkostnadsanalys; Bygglogistik; Gipsskivor; JIT leverans; Stomskede; Transport;

  Sammanfattning : Totalkostnaden för inköp och leverans av material kan reduceras genom att analysera fler kostnadsposter än endast inköpspriset för materialet. Ett sätt att åstadkomma detta är att tillämpa en totalkostnadsanalys för materialet från inköp till dess att det används i produktionen på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. An analysis of construction logistics setups for Berga Äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lucas Andersson; Alexander Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Bygglogistik; Transportflöde; Check-point; Terminal; Byggtransport;

  Sammanfattning : Byggindustrin är en komplex bransch där varje byggprojekt är unikt, vilket medför svårigheter i att finna logistiklösningar som är anpassade till byggarbetsplatsen. Beroende på omgivning och plats där bygget skall utföras, storlek på bygget, vilka material som ska användas under byggets olika skeden för konstruktion och hur flödet påverkas av transporter till byggarbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER

 5. 5. Konfektionerat byggmaterial ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Anders Hägge; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Konfektionering; Industriellt byggande; Riskhantering; Bygglogistik; Lean Production; Tredjepartslogistik; Byggkostnader; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem: In the construction industry there are increasingly higher requirements to reduce the environmental impact and production costs as well as improve the work environment and construction logistics. To meet these new requirements, new production methods are needed. LÄS MER