Sökning: "Bygglov"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet Bygglov.

 1. 1. Processen för bygglov : De sökande småhusägarnas perspektiv och fuktproblem i Stockholms Stad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Karar Al-Wandi; [2023]
  Nyckelord :Shortcomings; building permit process; municipality; survey; small house owners; experience; moisture; Bygglov; bygglovsprocess; Stockholms kommun; brister; småhusägare; handläggningstid; bygglovsavdelning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to identify problems and shortcomings in the process of building permits from the perspective of small house owners in Stockholm. The purpose of this study is also to present future improvements. Methods: The method for this study contains both literature study and a case study. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av byggnadsmaterial : en studie om utmaningar och möjligheter med återbruk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alize Rashid; [2023]
  Nyckelord :Återbruk;

  Sammanfattning : Byggsektorn står idag för en stor del av landets CO2 utsläpp. Samtidigt läggs ett större fokus på att minska utsläppen och arbeta mer cirkulärt. För att utsläppen och påverkan på klimatet ska kunna minska behöver åtgärder vidtas inom branschen. LÄS MER

 3. 3. Byggbranschens väg till att bli klimatneutral 2045 : Exempel på åtgärder för minskad klimatpåverkan vid nybyggnation av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; flerbostadshus; klimatneutralitet;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges årliga utsläpp av koldioxid. Sveriges riksdag har antagit ett klimatmål, senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. LÄS MER

 4. 4. Vad krävs för att bolag ska investera i nyproduktion i Malmö? : Hyressättningssystem & incitament att bygga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :André Bagher; Eric Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Leasehold; rent settlement system; presumptive rents; market rents; new construction; system of use value; Hyresrätt; hyressättningssystem; presumtionshyror; marknadshyror; nyproduktion; bruksvärdessystemet;

  Sammanfattning : Detta arbete grundar sig på att undersöka vad som krävs för att bolag ska investera i nyproduktion av hyresrätter. Vi går in på olika hyressättningssystem som används vid befintliga hyreslägenheter och hur staten med hjälp av presumtionshyror och investeringsstöd har försökt stimulera nyproduktionen av hyreslägenheter. LÄS MER

 5. 5. Regional Variations of Housing Supply Elasticity in Sweden : A VECM Approach

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Micaela Hermansson; Julia Panagio; [2023]
  Nyckelord : Housing Supply ; Price Elasticity ; Housing Market ; VECM ; Bostadsutbud ; Priselasticitet ; Bostadsmarknaden ; VECM ;

  Sammanfattning : This master's thesis seeks to determine the price elasticity of the Swedish housing supply through a vector error-correction model. The elasticities are estimated on a municipal, county and national level using data for the period 1992-2021. LÄS MER