Sökning: "Byggmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Byggmaterial.

 1. 1. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Självuttorkning i betong med aluminatrika tillsatsmaterial

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Björn Grahn; Aleksandra Talevska; [2019]
  Nyckelord :Betong; cement; cementpasta; uttorkning; självuttorkning; tillsatsmaterial; aluminatrika tillsatsmaterial; värmeutveckling; ettringit; aluminat; relativ fuktighet; RF; CSA; CA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis work concerns the effect of high-alumina additives on the selfdesication of concrete. The purpose of the work was to examine the possibilities to optimize the binder-content of concrete with regards to self-desiccation. Two highalumina additives have been examined. LÄS MER

 3. 3. På vilket sätt påverkar demonteringsbara byggnationer byggbranschen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Kryvoruchko; Marah Özacar; [2019]
  Nyckelord :design for deconstruction; design for disassembly; projektering för demontering; återanvändning; återvinning; hållbart byggande; circulär modell; återbruk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatts behandlar hur demonteringsbara byggnationer påverkar byggbranschen. Syftet är att ta reda på totalentreprenörernas syn på Design for Deconstruction (DfD), eller som det kallas på svenska projektering för demontering, i den svenska byggsektorn. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Ekelund Trelde; Shadi Romi; [2019]
  Nyckelord :Klimatneutralitet; förändringsarbete; byggproduktion; klimatneutralt byggande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att studera ledarskapet och ledarens roll i förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande. I studien utreds vilka faktorer som driver förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande och hur miljöarbetet kan bli mer attraktivt för anställda i svenska byggföretag. LÄS MER

 5. 5. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER