Sökning: "Byggnadsbeståndet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Byggnadsbeståndet.

 1. 1. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 2. 2. Data-driven retrofitting strategy for buildings in Minneberg, Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARC NOHRA; [2020]
  Nyckelord :Urban building energy modelling; energy performance certificates; nearly zeroenergy buildings; primary energy consumption; data; retrofitting; Solar PV; Stadsbyggnadsenergi modellering; energideklaration; nollenergihus; primärenergital; data; eftermontering; solpaneller;

  Sammanfattning : Complying with the Paris agreements requires substantial efforts in the building sector, and especially within the existing building stock which is responsible for a considerable amount of emissions and energy consumption. This master thesis focuses on the residential district of Minneberg, located in the west of Stockholm in Bromma. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar med passivhusstandard : En studie om små enbostadshus i norra Sverige

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Ignberg; [2019]
  Nyckelord :Passive house; Energy efficient construction; FEBY; Small houses; Northern Sweden; Turnkey contract; Passivhus; Energieffektivt byggande; FEBY; Byggteknik; Småhus; Enbostadshus; Norrland; Totalentreprenad;

  Sammanfattning : Som följd av EUs direktiv om nya byggnaders energiprestanda ökar kraven på det svenska byggnadsbeståndet. Passivhusstandard är ett energiklassningssystem som kan nyttjas som verktyg för att nå energieffektiva byggnader. LÄS MER

 4. 4. Potential of electrical building heating as thermal energy storage in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Dahlström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this Master thesis is to investigate the potential of using electricity based building heating as thermal energy storage in Sweden and its applications. Building data and statistics along with literature were the basis for data collection and processing. LÄS MER

 5. 5. Retrospective simulations of heating consumption in French dwellings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Glotin; [2018]
  Nyckelord :Energy efficiency; energy insecurity; renovation; fuel switch; backtesting; retrospective simulations; sensitivity analysis.;

  Sammanfattning : Res-IRF is an energy-economy model of heating consumption in French dwellings developed at CIRED and calibrated against 2012. It is meant to project the evolution of the building stock and the heating demand by 2050 in response to socio-economic parameters, such as energy price and population, and public policies, such as thermal regulations or incentives for renovation. LÄS MER