Sökning: "Byggnadsinformationsmodellering"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Byggnadsinformationsmodellering.

 1. 1. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 2. 2. Arbetsflöde för automatgenerering av objektinformation för järnvägsanläggningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mansour Yeldico; Fadi Yeldico; [2019]
  Nyckelord :Object information; automatic generation; workflow; Building Information Modeling; Objektinformation; automatgenerering; arbetsflöde; Byggnadsinformationsmodellering;

  Sammanfattning : I Sverige ställer Trafikverket krav på hur dokumentationen för projekteringen av järnvägsanläggningar ska presenteras. Dessutom har Trafikverket krav på hur informationen om järnvägsritningarnas objekt ska redovisas. Ett område som påverkar arbetsmetodiken är Byggnadsinformationsmodellering (BIM). LÄS MER

 3. 3. Optimering av vägdataleveranser till den nationella vägdatabasen med hjälp av byggnadsinformationsmodellering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Burak Atabas; Siho Yildirim; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure; BIM; maintenance; automatisation; feature; GIS; attribute; load template; NVDB; Infrastruktur; BIM; underhåll; automatisering; företeelse; GIS; attribut; laddmall; NVDB;

  Sammanfattning : Trafikverket använder den nationella vägdabatasen, NVDB, för att samla in och hantera levererad vägdata. Den nationella vägdatabasen är därför väldigt avgörande för förvaltning och underhåll av vägar. Trafikverket driver projekt där nya vägar för fordon, cyklister och fotgängare byggs och slutligen tas i bruk. LÄS MER

 4. 4. Tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen- En hållbar innovation att lära sig av?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zurya Al-Naami; [2018]
  Nyckelord :BIM;

  Sammanfattning : Många myndigheter och organisationer som Naturvårdverket, FN och Stockholms stad har påpekat vikten av att främja och sprida innovationer för att uppnå en hållbar stadsutveckling. I syfte att främja uppkomsten, implementeringen och spridningen av innovationer som stödjer hållbar stadsutveckling fokuserar denna studie på att identifiera vanliga framgångsfaktorer och utmaningar som förekommer inom innovationsprocesser i hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Current Legal Problems and Risks with BIM in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Englund; Maria Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Building Information Modeling; BIM; legal problems; risks; BIM implementation; Building Information Modeling; BIM; juridiska problem; risker; implementering av BIM;

  Sammanfattning : The Architectural, Engineering and Construction (AEC) industry is often described as fragmented, highly complex and risk-oriented with major challenges due to the high level of conflicts and low level of productivity. Building Information Modeling (BIM) is claimed to be the future of the AEC industry and is a way to address these issues. LÄS MER