Sökning: "Byggproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet Byggproduktion.

 1. 1. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 2. 2. Universitetets påverkan på samarbete mellan arkitekter och ingenjörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Anna Byfors; Maria Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Samarbete mellan arkitekter och ingenjörer; attityder och uppfattningar; institutionalism; organisation; utbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samarbetet mellan arkitekter och ingenjörer har berörts och diskuterats under en lång tid. Förhållanden och relationer har förändrats och till följd av struktur och kultur har det uppstått en förskjutning i styrkeförhållandena. LÄS MER

 3. 3. A Life Cycle Assessment of the Environmental Impacts of Cross-Laminated Timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Svensson; David Panojevic; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Cross-laminated timber; Miljöbyggnad; DGNB; Environmental impact; End of life; Circular economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Negative environmental impacts generated by new buildings and the built environment needs to be reduced in order to contribute to mitigation of anthropogenic global warming. Sustainable building certifications such as Miljöbyggnad and DGNB was introduced as a measure to transition into more sustainable buildings. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär ekonomi inom industriell produktion av flerbostadshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Viberg; [2019]
  Nyckelord :Hållbart byggande; återvinning; byggavfall; cirkularitet; byggproduktion;

  Sammanfattning : År 2018 inföll ”Overshoot day”, dagen då vi förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser, den 1 augusti (Rosengren, 2018). De resterande fem månaderna av året levde vi över jordens tillgångar. LÄS MER

 5. 5. ETT STEG MOT EN MER DIGITALISERAD BYGGPRODUKTION : En studie om arbetsberedning och digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Linus Sandström; [2018]
  Nyckelord :Arbetsberedning; digitalisering; byggproduktion;

  Sammanfattning : Companies like NCC are continuously working to find new and smart digital tools to facilitate building production. The problem is which tools to use and in what way they best benefit the production. LÄS MER