Sökning: "Byggproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet Byggproduktion.

 1. 1. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 2. 2. Materialhantering i byggproduktion : användning av förnödenhetscontainer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Felicia Johansson; Kajsa Gemfors; [2021]
  Nyckelord :Slöseri; projektkostnad; inköp; lagerhantering; ekonomiska vinningar; avfall; tid; förnödenhetscontainer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av just-in-time i byggproduktion : En fallstudie inom logistik & materialhantering i byggbranschen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shant Kassabian; [2021]
  Nyckelord :lean production; lean construction; just-in-time; waste; 5S; side contract; standardization;

  Sammanfattning : All production companies strive for efficiency, which means that you want to achieve a certain quality with the least possible use of resources. The construction industry is facing an exciting future where production strives to develop in line with lean production. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i Byggprojekt - metoder och tillvägagångssätt för att hantera risker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Marc Carlsson; Simon Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhanteringsprocessen; riskidentifiering; riskanalys; riskbemötande; riskåtgärder; uppföljning Risk; Risk management process; risk identification; risk analysis; risk responding; follow up; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel Riskhantering i Byggprojekt – Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker Författare Marc Carlsson & Simon Eriksson Handledare Radhlinah Aulin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Examinator Anne Landin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Syfte & mål Syftet med studien är att undersöka hur byggföretag utför riskhanteringsprocessen och hur de skiljer sig från varandra. Studien skall dessutom undersöka olika tillvägagångsätt att hantera risk på och vad som skillnader mellan en större och en mindre organisation från varandra. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linda Abrahamsson; Hama Anwar; [2021]
  Nyckelord :Construction production; women; gender equality; macho culture; NCC; security.; Byggproduktion; kvinnor; jämställdhet; machokultur; NCC; trygghet.;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion kan bristande arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för kvinnor leda till att värdefull kompetens går förlorad. Det har uppmärksammats att byggbranschen präglas av en föråldrad manskultur. LÄS MER